Главният прокурор иска да се отмени разпоредбата за съдене на проститутки и просяци

Главният прокурор Иван Гешев е атакувал пред Конституционния съд (КС) разпоредба от Наказателния кодекс, пише Mediapool. Досега тя се използваше за съдене на проститутки и просяци.

Става дума за текст, влязъл в сила през 1968 г. Той гласи, че всеки работоспособен, който дълго време не работи или получава “нетрудови доходи по непозволен или неморален начин”, подлежи на наказание. Във втората алинея е указано, че се наказват и системно занимаващите се с просия.

iStock

Съдбата на Иван Гешев ще бъде решена в средата на май (видео)

Според Гешев това противоречи на приетата през 1991 г. Конституция. Той подчерта, че в предишните два основни закона – от 1947 г. (Димитровската) и от 1971 г. (Живковската) се приема, че трудът не е само право, но и задължение. През 1991 г. обаче трудът е обявен като фундаментално човешко право.

Същото е и разбирането в на ООН, записано и в Хартата на основните права на Европейския съюз.

“Именно поради различното отношение към труда, прогласено в него, от една страна, и създаденото от разпоредбата задължение за лицата, получаващи доходи по непозволен или неморален начин да полагат обществено полезен труд, за да не осъществят състава на престъплението”, пише Гешев в искането си.

Поискаха оставката на Иван Гешев от трибуната на Народното събрание

Той определя приемането на труда като задължение като функция на една тоталитарна държава.

iStock

“Освен това, редакцията на нормата е твърде обща и позволява разширително тълкуване, недопустимо в наказателното право. Не може да не се изтъкне също така, че на основание на разглежданите разпоредби на НК се преследват крайно уязвими слоеве на обществото, като често посредством тяхното преследване и наказване реално се облекчава наказателната репресия спрямо лицата, ангажирани с експлоатацията им. Така на практика се създава двойствено отношение към жертвите, което се отразява негативно, както на резултатите от съответните наказателни производства, така и на усилията за предоставяне на законова закрила на тези лица”.

Главният прокурор иска да се отмени разпоредбата за съдене на проститутки и просяци

Източник: Mediapool
Видео: Pexels

Read more