Европейският съд реши дали България да бъде глобена за чистотата на въздуха

Европейският съд реши дали България да бъде глобена за чистотата на въздуха. Висшият съд на ЕС определи като недопустим иск на Европейската комисия срещу България, предаде “Дневник”. С него ЕК иска страната да бъде глобена за това, че не съблюдава европейските стандарти за чистотата на въздуха.

В решението си от четвъртък Съдът на ЕС постановява, че към момента на подаване на иска Европейската комисия не е изпълнила задължението си да докаже, че България продължава да не изпълнява изискванията за чистота на въздуха според Директивата за чистотата на атмосферния въздух.

“Комисията не твърди, нито установява prima facie (на пръв ппоглед) с изискваната яснота, че решение Комисия/България от 5 април 2017 г. все още остава да бъде изпълнено към референтната дата, а именно 9 февруари 2019 г.”. Това се казва в решението на Съда.

България беше осъдена за превишаване на пределно допустимите норми на замърсяване с фини прахови частици през 2017 г. Година по-късно Европейската комисия ѝ изпрати уведомително писмо. С него тя поиска да ѝ бъдат представени мерките, които властите вземат за подобряване на качеството на въздуха. Именно това писмо е в основата на втория иск за налагане на глоба на България. Той беше разгледан сега от магистратите в Люксембург.

Мръсният въздух в София

Европа съди България заради мръсния въздух, грози ни сериозна глоба

В решението си съдът казва, че “Комисията е длъжна не само да проверява по време на цялата досъдебна процедура и преди издаването на официалното уведомително писмо дали въпросното съдебно решение междувременно не е било изпълнено, но и в това уведомително писмо да твърди и prima facie да установи – ясно – че съдебното решение все още няма да е изпълнено към референтната дата”.

Съдът признава като доказано неспазването на европейското законодателство от 2007 до 2016 г. Но добавя, че в иска на Европейската комисия липсват “подробни разяснения” и “фактически анализ” за продължаващо отклонение от изискванията на европейското законодателство за периода от произнасянето по първото дело на 5 април 2017 г. до референтната дата – 9 февруари 2019 г.

Така според магистратите не може да бъде установено дали към датата на завеждане на иска за глобата, България може да бъде упрекната, че не е предприела всички необходими мерки за изпълнението на разпорежданията на съда от 2017 г.

За какво съдят България?

Европейският съд се произнесе за първи път по делото на Европейската комисия срещу България през 2017 г. Той постанови, че България не изпълнява задълженията си по европейската Директива за качеството на атмосферния въздух.

Тогава магистратите на ЕС отсъдиха, че има “систематичното и постоянно” превишаване на дневните и годишните пределно допустими норми за замърсяване с фини прахови частици (ПЧ10) между 2007 г. и 2014 г.

Фините прахови частици с диаметър от 10 микрона (ПЧ10) са смес от твърди и течни частици, суспендирани във въздуха. Техен основен източник са емисиите от промишлеността, транспорта и домашното отопление, както и от селското стопанство. Те се свързват със здравни състояния като астма, сърдечносъдови проблеми и рак на белите дробове.

След произнасянето на съда българските власти трябва да гарантират пред Европейската комисия, че са взели мерки. Но нов анализ на Брюксел през 2015 и 2016 г. показва, че няма подобряване на качеството на въздуха и нормите отново се превишават.

Прахосаха милиони, а въздухът в София е все така мръсен

Почти 11 години след нареждането на Европейския съд България да направи нужното, за да влезе в европейските стандарти за чистота на въздуха, Европейската комисия изпраща писмо с искане да се вземат мерки и да се докладва изпълненото. Отговорът на София е оценен като незодоволителен. Констатациите за качеството на въздуха между 2015 г. и 2019 г. отново показват по-висока запрашеност от европейските норми.

Снимка: iStock

“Постигнатите към момента резултати са незадоволителни. България все още не е започнала реално да прилага мерки по места, чрез които да се осигури спазването на пределно допустимите стойности. Страната докладва, че повечето мерки се намират в подготвителна фаза или предстои да влязат в действие чак през 2024 г.” Това пише в мотивите на съдебния иск, заведен от Комисията към България през 2020 г.

Европейската комисия установява, че “в България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за ПЧ10, с произтичащите от това рискове за здравето на нейното население. Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности. Те са отбелязани в 90 дни годишно, т.е. над 2.5 пъти повече от разрешеното съгласно директивата”.

Поради това Еврокомисията иска съда да определи глоба на България за неизпълнение на задължения към Съда на ЕС.

Европейският съд реши дали България да бъде глобена за чистотата на въздуха

Read more

Брюксел съди България заради неизпълнение на директиви

Брюксел съди България заради неизпълнение на директиви, съобщава “Дневик”.

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България и още 10 държави членки. Искът е на основание, че не са я уведомили за приемане на мерки за транспонирането на две директиви в областта на авторското право. Това предаде пресслужбата на институцията.

Брюксел реши да предяви иск пред съда за това, че България не е подала уведомление за приемане на мерки за пълното транспониране на законодателството в областта на авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар.

Освен това, комисията предявява иск срещу България и във връзка с друга, по-специфична директива на ЕС. Тя се отнася за правата на интелектуална собственост и свързаните права, приложими за определени онлайн предавания. Брюксел съди България за това, че не е подала уведомление за пълното въвеждане на правилата на ЕС.

Тези две директиви имат за цел да модернизират правилата за авторското право. Така потребителите и творците се възползват максимално от цифровия свят, се посочва в съобщението на ЕК. Те защитават носителите на права от различни сектори, като стимулират по-широкото създаване и разпространение на висококачествено съдържание. Осигуряват по-голям избор на съдържание за потребителите. Това става чрез намаляване на транзакционните разходи и улесняване на разпространението на радио- и телевизионни програми в целия ЕС.

Съдебен иск за отворените данни

Европейската комисия реши също да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България и още три държави членки, защото не са въвели в националното си законодателство правилата на ЕС за отворените данни и повторното използване на данни от обществения сектор.

Снимка: iStock

Крайният срок за транспониране на директивата изтече на 17 юли 2021 г. Въпреки това четирите страни все още не са съобщили всички свои национални мерки. Официални уведомителни писма за това бяха изпратени от Брюксел през септември 2021 г., како и мотивирани становища между април и юни 2022 г.

Директивата за отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор от 20 юни 2019 г. спомага за това по-голямата част от данните, генерирани от обществения сектор, да бъдe на разположение за повторно използване.

Тази директива осигурява общи правила за европейския пазар на данни, съхранявани от правителствата. Тя цели да намали пречките пред навлизането на пазара на малки и средни предприятия (МСП) чрез намаляване на разходите за повторно използване на данни. Също и да предостави повече данни и да увеличи възможностите за стопанска дейност.

Други наказателни процедури

Европейската комисия продължава с наказателната процедура срещу България за неправилно въвеждане на правилата за борба с тероризма. Още – за неправилно въвеждане на правилата за борба със сексуалното насилие над деца.

Комисията започва наказателна процедура срещу България за това, че не е спазила правилата за морска стратегия. Както и за това, че не е приключила преразглеждането на плановете за управление на речните басейни и/или плановете за действие при заплаха от наводнение.

Брюксел завежда и продължава наказателни процедури срещу страната ни за нарушения на законодателството в областта на услугите. Както и за неизпълнение на правилата за торовете.

Брюксел съди България заради неизпълнение на директиви

Read more