Евростат: Потребителските цени в България – далеч по-ниски от средноевропейските

Потребителските цени в България – далеч по-ниски от средноевропейските, сочат данни на Евростат.

Разликите са представени и по държави, и по сектори. Стоките и услугите, разгледани в изследването, са разделени в 10 сектора. А именно: “хранителни продукти”, “хотелиерство и ресторантьорство”, “отдих и култура”, “комуникации”, “транспортни услуги”, “лични превозни средства”, “мебели и обзавеждане за дома”, “поддържане на дома”, “облекло и обувки” и “алкохолни и тютюневи изделия”.

Индексите осигуряват сравнение на ценовите нива на страните спрямо средните за ЕС. Ако индексът на дадена държава е над 100 пункта, което е определено за средна стойност за ЕС, цените в съответната страна са по-високи в сравнение със средните за Общността. А ако индексът е под 100 пункта – цените са относително по-ниски.

Данните сочат, че потребителските цени в България през 2021 г. регистрират в различна степен по-ниски нива спрямо средните за ЕС в следните сектори:

Данните сочат, че потребителските цени в България през 2021 г. регистрират в различна степен по-ниски нива спрямо средните за ЕС в следните сектори:

Потребителски цени в България спрямо другите европейски страни при база ЕС = 100: храни, ресторанти и хотели, отдих и култура, комуникации, транспортни услуги

“хранителни продукти” – по-ниски с 22,6 на сто,

“хотелиерство и ресторантьорство” – по-ниски с 53,6 на сто,

“отдих и култура” – по-ниски с 34 на сто,

“комуникации” – по-ниски с 25,4 на сто,

“транспортни услуги” – по-ниски с 48,3 на сто,

Потребителски цени в България спрямо другите европейски страни при база ЕС = 100: личнии транспортни средства, мебели и обзавеждане за дома, разходи за поддържане на дома, дрехи и обувки, поддържане на дома", "облекло и обувки" и "алкохолни и тютюневи изделия

“лични превозни средства” – по-ниски с 14,1 на сто,

“мебели и обзавеждане за дома” – по-ниски с 43,3 на сто,

“жилищни разходи” – по-ниски с 64,4 на сто,

“облекло и обувки” – по-ниски с 23,6 на сто и

“алкохолни и тютюневи изделия” – по-ниски с 35,6 на сто.

Потребителските цени в България – далеч по-ниски от средноевропейските

Read more