Сандов: Шефът на РИОСВ-Хасково е бил заплашен, за да пусне ТЕЦ „Марица 3“ (видео)

Шефът на РИОСВ-Хасково е бил заплашен и подложен под натиск, за да отмени заповедта си за спиране на работа на ТЕЦ „Марица 3“. Това заяви екоминистърът Борислав Сандов на брифинг пред журналисти.

Тази сутрин служителите на ТЕЦ-а се готвеха за протест срещу спирането на работата. Малко след това обаче тя бе възобновена.

Екоминистерството затвори “черната” ТЕЦ “Марица 3”

Сандов твърди, че има нова издадена заповед за спирането на работата на “Марица 3”, отново от директора на РИОСВ-Хасково.

„Започвам с една лоша новина – преди малко излезе решението на Европейския съд в Люксембург. България е осъдена за наднормени нива и системно нарушение през последните години по отношение на серния диоксид в Югоизточен район. Това е първото решение и то е установително. Но на практика по тази наказателна процедура следва Европейската комисия да установи дали ние сме прекратили това нарушение. В противен случай ще отправи нов иск към Европейския съд в Люксембург, който този път носи със себе си и финансови санкции за страната ни“, каза Сандов.

Екоминистърът коментира и отменения протест.

ТЕЦ “Марица 3” остава затворен, разпореди съдът

„Аз съм организирал множество протести. Като казвам множество – над 100. Винаги по закон. Установих днес от документите, които пристигнаха от Столична община, че има нарушение на Закона за събранията, митингите и манифестациите при уведомлението на синдиката. Свързах се със Столична община и обясних, че съм установил това нарушение и че мога да предприема действия. Малко по-късно автобусите тръгнаха на обратно. Това е моето обяснение“.

Сандов: Шефът на РИОСВ-Хасково е бил заплашен, за да пусне ТЕЦ „Марица 3“

Източник и видео: bTV
Снимки: БулФото

Read more

ТЕЦ “Марица 3” остава затворен, разпореди съдът

ТЕЦ “Марица 3” в Димитровград, който е свързан с бизнесмена Христо Ковачки, остава затворен, реши Административният съд в Хасково. В края на април регионалната екоинспекция в града спря принудително работата на топлоелектрическата централа. Мотивът – нарушения на нормите за качество на въздуха.

Собственикът на ТЕЦ “Марица 3” в Димитровград оспори наложената принудителната административна мярка от РИОСВ – Хасково. С определение Административният съд в Хасково обаче е отхвърлил искането на ТЕЦ “Марица 3” за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ), цитирано от Mediapool.

Екоминистерството затвори “черната” ТЕЦ “Марица 3”

По този начин съдът удостоверява правилността на незабавното изпълнение на мярката, издадена от РИОСВ.

Причина за мярката беше поредицата от нарушения на разпоредбите по Закона за опазване на околната среда и на условията на Комплексното разрешително, както и на предписанията, издавани от РИОСВ.

Административната мярка срещу ТЕЦ “Марица 3” – Димитровград ще остане в действие до привеждане на горивната инсталация в състояние, което не води до опасни замърсявания на околната среда и до рискове за човешкото здраве.

Превишенията на нормите за серен диоксид са предмет на дело на Европейската комисия срещу България. То е в напреднала фаза, очаква се решение на Съда на ЕС и налагане на санкции на страната ни.

Към настоящия момент ТЕЦ “Марица 3” не работи.

Единствената лицензирана и сертифицирана автоматична измервателна станция в района на Димитровград отчита, че средноденонощните концентрации на серен диоксид вече са в норма, под критичния праг от 125 микрограма на кубичен метър (µg/m3).

За 30 април и 1 май те са съответно 13 и 18 µg/m3. Критичният праг от 350 µg/m3, приложим за средночасовите измервания, също е далеч от стойностите, отчитани в последните дни. За двата дни те попадат в диапазона от 4 µg/m3 до 65 µg/m3. На 2 май се забелязва известно повишение в нивата на серен диоксид, но остават в норма. Среднодневната стойност е 71 µg/m3, а средночасовата се движи в диапазона от 8 µg/m3 до 215 µg/m3. Възможна причина за повишението е пренос на емисии от Гълъбово в резултат на североизточния вятър през периода. За сравнение, преди принудителната административна мярка за спиране на дейността на ТЕЦ “Марица 3” АД – Димитровград, само за месец април са отчетени 5 критични прехвърляния на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве.

ТЕЦ “Марица 3” остава затворен, разпореди съдът

Източник: Mediapool

Read more