Въвеждат се 11 нови пътни знака

Въвеждат се 11 нови пътни знака, съобщава НОВА. Планирана е и промяна във визуализацията на някои информационни табели.

Въвеждането им е залегнало в проект за промяна на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Той е разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на вътрешните работи. Нормативният акт, уреждащ вида, реда и правилата за използване на видовете пътни знаци, както и знаците с променящи се съобщения (ПЗПС) и другите средства за сигнализиране на пътищата е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и интернет страниците на трите министерства, съобщиха от МРРБ.

Борба с катастрофите и задръстванията: Въвеждат се нови пътни знаци

Какво трябва да знаят шофьорите?

Предлагат се нови знаци от група „Г“. Това ще бъдат Г14б „Край на задължителен път само за велосипедисти“. Г15б „Край на задължителен път само за пешеходци“. Г16б „Край на задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“.

Нови пътни табели ще има и в група „Д“. Това ще са Д13.2 „Начало на платена зона“ и Д14.2 „Край на платена зона“. Въвежда се изцяло нов знак Д17а за “изкуствена неравност”, който ще указва точното ѝ местоположение на пътя. Промяна ще има в пътен знак Д20 за “платен паркинг” – той ще показва начина на плащанe, работното време и времето за паркиране.

С нови указателни табели ще се обозначава участък, който в цялата си широчина е споделен от указаните участници в движението. Това са Д28 „Споделена зона за движение с ограничение на скоростта“ и Д29 „Край на споделена зона за движение с ограничение на скоростта“. Предлага се и знак – Д30 „Паркирай и пътувай“. Той ще сигнализира местата, в които може да се паркира и премине към линиите на обществения транспорт.

Автоинструктор: Пътни знаци за пешеходните пътеки, пестят боя при ремонтите

За велосипедистите и водачите на индивидуално електрическо превозно средство

Въвеждат се нови пътни знаци и от група „Ж“. Те ще са Ж25.1 „Номер на велосипеден маршрут по международната класификация“ и Ж25.2 „Номер на велосипеден маршрут по националната класификация“. Te ще се използват за обозначаване нa велосипедни маршрути, включени в туристически и велосипедни карти с цел популяризиране на велосипедния и алтернативния туризъм.

Знак А20 „Велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство“ ще се използва и за сигнализиране за участието на велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство в платното за движение. Пътен знак В9 „Забранено за велосипедисти“ пък задължително ще се поставя на пътен участък, до който успоредно или в непосредствена близост има велоалея и водачи на индивидуално електрическо превозно средство.

Залегнали са и промени, които обвързват електронните ПЗПС с изискванията на стандарта БДС EN 12966 „Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения“ и въвеждат функциите и визуализацията на знаците.

Една от целите на промените в Наредбата е уеднаквяване на изискванията с разпоредби на Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г. С европейското съглашение към нея се унифицират знаците в европейските държави.

Очаква се постигането на по-добра информираност на водачите при промяна на средата, в която се движат

Видео: “Здравей, България”, НОВА

Въвеждат се 11 нови пътни знака

Read more