Помощите за хора с увреждания се увеличават от Нова година

Помощите за хора с увреждания се увеличават от Нова година с 22%. Ръстът е в резултат от повишаването на линията на бедност от 413 лв. на 504 лв.

670 000 души с трайни увреждания ще получат месечна финансова подкрепа с увеличение от 22%. Съгласно Закона за хората с увреждания конкретният размер на помощта е процент от нейната стойност и се определя в зависимост от степента на увреждането.

Хора с увреждания излязоха на национален протест (видео)

iStock

От догодина хората с над 90% увреждане с определена чужда помощ ще получават социална пенсия за инвалидност в размер на 287,28 лв. Това е с 52 лв. повече от настоящата помощ. Тези с над 90% увреждане с определена чужда помощ поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест ще получават помощи с 30 лв. повече – 151,20 лв.

Хората с над 90% увреждане ще получават по 126 лв., а тези с 71-90% степен на увреждане – по 75,60 лв. За хората със степен на увреждане между 50 и 70,99% са предвидени 35,28 лв. на месец.

Социалната пенсия се изплаща от Агенцията за социално подпомагане съгласно Закона за хората с увреждания. По-високият размер на помощите за месец януари 2023 г. ще започне да се изплаща през февруари. През януари тя ще остане същата като в момента.

Видео: bTV

Помощите за хора с увреждания се увеличават от Нова година

Read more