Пловдивска болница осъди НЗОК за неплатено лечение от 657 158 лв.

Пловдивската болница “Св. Георги” осъди НЗОК за неплатено лечение на стойност 657 158 лв. В срок от един месец касата трябва да покрие скъпи лекарства за рядко заболяване на четирима пациенти. За това съобщава СЕГА.

За отказ да плати извършено скъпоструващо лечение на стойност почти 658 хиляди лева бе осъдена НЗОК. Пловдивската болница “Св. Георги”, най-голямата в страната, е спечелила делото и на двете инстанции. Адвокат Мария Шаркова е представлявала интересите на лечебното заведение в съда, заедно с адвокат Руска Владимирова.

В центъра на спора са четири деца с рядко заболяване

Става въпрос за лечение на четири деца с рядко заболяване – спинална мускулна атрофия. Заболяването изисква скъпоструващ препарат.

През юли 2019 г. малките пациенти започват лечението. За всеки от тях управителят на НЗОК е издал заповеди, с които е било одобрено заплащането на препарата в продължение на три месеца и четири флакона. През януари 2020 г. УМБАЛ “Св. Георги” получава по един флакон за всяко дете на индивидуална цена от 164 289,60 лв. Доставчикът издава фактури на болницата и тя ги представя пред НЗОК за плащане, но управителят Дечо Дечев отказва да го направи.

НЗОК одобрява скъпо лечение на деца, но после отказва да го плати (видео)

bTV/стоп кадър

Дечо Дечев бе управител на касата до март 2020 г., след което парламентът избра проф. Петко Салчев за длъжността. Той я заема и до днес.

Промяна на правилата по средата на играта

Според твърдения на НЗОК именно през март 2020 г., правилата за отпускане на въпросните лекарства са променени със задна дата от 1-ви януари 2020 г. Проверката установява, че нарушения при прилагането на медикаментите няма. Въпреки това, НЗОК отново заявява, че не може да ги заплати.

Съдът постанови, че заплащането е следвало да се извърши по реда, действащ до края на 2019 г. Тези медикаменти все пак са одобрени за заплащане през 2019 г. и за тях е бил предвиден ресурс в Министерството на здравеопазването (МЗ). Съдът припознава различните изисквания за провеждане на лечение от 1-ви януари 2020 г. Указанията обаче са издадени близо три месеца след определените дати за поставяне на четвърта апликация на малките пациенти. След това болницата се е съобразявала с новите изисквания за лечение на спинална мускулна атрофия.

НЗОК лишава стотици диабетици от сензори за следене на захарта (РЕПОРТАЖ)

Върховният административен съд (ВАС) постанови, че управителят на НЗОК трябва в едномесечен срок от влизането в сила на съдебното решение да заплати на УМБАЛ “Свети Георги” 657 158,40 лв.

Видео: bTV

Пловдивска болница осъди НЗОК за неплатено лечение от 657 158 лв.

Read more