Цените в Хърватия са вече и в куни, и в евро

Цените в Хърватия са вече и в куни, и в евро.

През юли Евросъюзът даде окончателното си одобрение Хърватия да стане 20-ият пълноправен член на европейския валутен съюз от 1 януари 2023 година. Две години по-рано, заедно с България, страната стана част от Европейския валутен механизъм (ERMII), т.нар. чакалня на еврозоната, система за управление на колебанията на обменните курсове и трасиране на пътя за влизане в еврозоната.

Хърватия окончателно ще въведе еврото от 1 януари 2023 година

От понеделник сметките за стоките и услугите в Хърватия все още се плащат в куни, но цените задължително трябва да са ясно указани и в местната валута, и в единната европейска валута.

Заплатите за август, изплащани след 5 септември, също ще трябва да бъдат указани в двете валути. Подобно е изискването и за пенсиите.

От 1 януари 2023 година започва да тече 14-дневен период на едновременно ползване на двете валути, в който плащанията в брой ще бъдат възможни както в куни, така и в евро. От същия ден банковите депозити и кредити в куни ще бъдат конвертирани в евро.

Хърватите ще могат за заменят куните си в брой с евро през цялата 2023 година.

Източник: в. Сега

Цените в Хърватия са вече и в куни, и в евро

Read more