Домашните насилници ще остават без оръжие и ще влизат в регистър

На извършителите на домашно насилие ще се забранява да осъществяват контакт с пострадалия под каквато и да е форма. Включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация.

Те няма да имат право да получават разрешително за оръжие, а издаденото ще им се отнема.

Извършителите ще са задължени да посещават специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева. Това са част от мерките, които предвиждат промените в Закона за защита от домашното насилие, пише “Сега”. В понеделник те бяха публикувани за обсъждане от Министерството на правосъдието.

iStock

В тях е заложено още пострадалите да бъдат насочвани към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване. А също помощ и подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие.

Като допълнителен механизъм за защита се посочва, че домашно насилие може да се извършва чрез действие или бездействие. Така се въвежда задължение за близките на малтретирано лице да уведомят компетентните органи за актовете на насилие.

Домашните насилници ще остават без оръжие и ще влизат в регистър

Още по темата четете на “Сега”

Read more