Сметната палата: Здравни министри не са упражнявали добър контрол над болниците

Здравни министри не са упражнявали добър контрол над болниците, пише Mediapool.

Данните са от актуален одит на Сметната палата за периода януари 2019 година – декември 2020 година. Одитираният период обхваща управлението на двама министри от третият кабинет “Борисов”: Кирил Ананиев и Костадин Ангелов. Проверката включва 23 търговски дружества, които представляват 33 на сто от всички дружества в системата на здравеопазването.

Министерството на здравеопазването предлага връщане на хартиените рецепти

“През одитирания период дейността на министъра на здравеопазването по упражняване правата на държавата в търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала в системата на МЗ не е достатъчно ефективна. Пред министъра на здравеопазването стоят предизвикателства за оптимизиране на контролната дейност и подобряване на управлението на лечебните заведения с държавно участие в капитала”, е заключението в одита.

Контрол не е упражняван и върху възнагражденията и внесените гаранции за добро управление от ръководните органи на дружествата.

“През одитирания период не е осъществяван регулярен контрол върху размера на възнагражденията и внесените гаранции за добро управление от ръководните органи на проверените търговски дружества, което затруднява предприемането на съответни действия във връзка с констатирани пропуски, относно реда и начина на тяхното определяне”, се посочва в одита.

Сметната палата: Здравни министри не са упражнявали добър контрол над болниците

Read more