<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=159198" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Почти успешн...

Учени: Еволюцията на човека продължава, откриваме нови гени

16 Януари 2023
0 109

Учени: Еволюцията на човека продължава, откриваме нови гени. Това е доказано с ново проучване, което проследява сензационно е открило нови микропротеини и гени.

Учени: Хората с умерено наднормено тегло живеят по-дълго

Учени: Еволюцията на човека продължава, откриваме нови гени

По-подробното изследване на човешкия геном може значително да допринесе за разбирането на различните заболявания, които го засягат. Както и за неговото развитие.

Геномът е пълният комплект от ДНК, необходим за функционирането на даден организъм. Той включва всичките му гени. Всеки геном съдържа цялата информация, необходима за създаването и поддържането на този организъм.

Клетките и гените

При човека копие на целия геном се съдържа във всички клетки, които имат ядро – еукариотни клетки.

Гените са основната функционална наследствена единица и са изградени от ДНК. Част от тях участват в кодирането и съответно в синтеза на протеини, които са необходими за извършването на различните клетъчни процеси в човешкото тяло.

Генетичната последователност на всеки човек варира и е строго индивидуална. Вариациите и настъпването на изменения в секвенирането на ДНК са напълно възможни. Те могат да доведат до възникването на различни мутации.

Мутациите имат неизменна роля в човешката еволюция. Това е единственият източник на нова генетична информация.

Друг фактор, който може да доведе до настъпването на промени в генетичния код и появата на мутации, са различните заболявания. Например някои видове тумори.

Изследването

В хода на новото изследване, специалисти разкриват общо 155 микропротеини, които са произлезнали de novo в човешкия организъм. Тъй като появата на гени de novo вече е приет еволюционен феномен се счита, че тези микропротеини са получени в резултат от новопоявили се гени.

Около една трета от тези 155 микропротеини вече са известни функционално активни молекули. Две от тях са строго специфични за хората. А други се припокриват с известни мутации, които причиняват някакъв вид заболяване.

Направеното разкритие би могло да допринесе за по-задълбоченото разбиране на човешкия геном. Както и за неговата връзка с различните заболявания, засягащи хората, както и тяхната честота.

Специалистите предполагат, че тези 155 микропротеини са малка част от неразкритото голямо молекулно разнообразие в човешките клетки. За по-задълбочено разбиране е необходимо провеждането на множество допълнителни и подробни изследвания на човешкия геном.

Учени: Еволюцията на човека продължава, откриваме нови гени

Източник: Puls по материали на сп. “Cell Reports”

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции