<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=152404" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Най-успешния...

Вижте какъв процент от жителите на страната се определят като българи

24 Ноември 2022
0 57

Вижте какъв процент от жителите на страната се определят като българи!

Националният статистически институт публикува резултатите по етнокултурни характеристики на населението от последното преброяване .

84.6% от отговорилите на въпроса за етническа принадлежност се определят като българи. Това са 5 118 494 души. Това показват данните от последното преброяване към 7 септември 2021 г., публикувани на сайта на НСИ. За последните 10 години определящите се като българи намаляват с 0.2 процентни пункта.

Вижте какъв процент от жителите на страната се определят като българи
Снимка: iStock

Населението на България е намаляло до 6,5 милиона души, според “Преброяване 2021” (видео)

Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29.0 и 39.7% от населението на областта.

Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите. Почти половината от населението живее в областите Кърджали, Разград, Търговище, Силистра и Шумен. Относителният им дял също намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Най-много представители на ромската етническа група живеят в областите Сливен, Монтана, Шумен, Добрич и Ямбол. Като роми са се самоопределили 266 720 души или 4.4%.

Намалява населението на големите градове у нас (видео)

В началото на миналия век в градовете са живели 18.2% от българите, 16.1% от турците и 20.5% от ромите. С течение на времето населението с българско етническо самоопределение се е урбанизирало значително повече в сравнение с другите две основни етнически групи. Към 7 септември 2021 г. в градовете живеят 77.5% от българския, 38.4% от турския и 51.0% от ромския етнос. Процесът на урбанизация в най-малка степен засяга турската етническа група.

Вижте какъв процент от жителите на страната се определят като българи
Снимка: iStock

Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на младото население при ромите. Най-нисък е този при българската общност.

Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен лицата от българската етническа общност.

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението по етническа принадлежност. Отчита се обаче положителна тенденция при завършилите средно и висше образование.

Вижте какъв процент от жителите на страната се определят като българи

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции