За нас Общи условия за ползване Политика за бисквитки Политика за поверителност Общи условия за реклама

За нас

Global Web е част от Global Group, един от водещите български продуценти на телевизионно и филмово съдържание, с над 20 годишна история в развлекателния бизнес и богато потфолио от оригинални и международни прайм тайм продукции за българския телевизионен пазар, музикални видео клипове, реклами и филми.

Global Web управлява онлайн бизнеса на групата, част от който е информационната и развлекателна видео платформа gospodari.com.

Обновената видео платформа gospodari.com продължава да е базирана и инспирирана от телевизионното ежедневно развлекателно и социално ангажирано предаване „Господари на ефира“, което в продължение на 15 години, до края на 2018 година, се излъчваше в българския телевизионен ефир, не само забавлявайки зрителите, но и превръщайки се в институция за търсещите социална справедливост и платформа за обществена позиция по теми на деня.

Gospodari.com има за цел да продължи в уникалния си комедийно-сатиричен стил да разобличава случаи на обществена несправедливост, подвеждаща информация и показва гафове във всички сфери на живота ни - политически, обществени и социални.

Gospodari.com е единствената по рода си българска платформа за забавно, социално ангажирано оригинално видео съдържание, чрез която да погледнем на всички проблеми и абсурди, с които сме заобиколени, откъм смешната им страна.

Фондация „Америка за България“ финансира частично проект на „Global Web”. Мненията и твърденията, изразени в материали на платформата gospodari.com, както и в официалните профили в социалните мрежи, са резултат от журналистическа дейност и отразяват редакционна позиция и не непременно възгледите на фондацията или на нейните директори, служители или представители. Всички платформи на "Global Web" спазват Етичния кодекс на българските журналисти.

ЗА СИГНАЛИ:
Email: gospodari@gospodari.com
Телефон: *3333

ЗА РЕКЛАМА:
ivaylo@gospodari.com

КОНТАКТИ:

Глобал Уеб ООД
гр. София, бул. Никола Й. Вапцаров 51 А, ет. 2

Телефон за контакт:
+359 887 564 851
Email:
contact@globalgroup-bg.com

Съвет за електронни медии
Гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
office@cem.bg,   www.cem.bg, 02/9708810

Общи Условия за ползване

Добре дошли в gospodari.com, beu.bg и социалните платформи („Платформата“), собственост на Глобал Уеб ООД. С приемането от ваша страна на Общите условия е налице потребителско споразумение между вас и Глобал Уеб ООД (Дружеството), уреждащо вашия достъп до и използване на услугите и приложенията, предлагани на Платформата. Достъпът ви и използването на Платформата се обуславя от приемането и спазването на тези общи условия за ползване.

Споразумение с потребителя

Настоящото споразумение („Условия“) описва условията, при които ви предлагаме достъп до нашите Платформа и Услуги, дефинирани по-долу. Използваните в тези Условия термини с главни букви имат значенията, посочени по-долу в „Дефиниции“ или в текста на тези Условия. Получаването на достъп до Платформата и Услугите се обуславя от съгласието ви с разпоредбите, съдържащи се в тези Условия, включително вашето спазване на правилата и условията на нашата Политика за поверителност, публикувана на Платформата. При несъгласие да бъдете обвързани от настоящите Условия в тяхната цялост, трябва да прекратите достъпа си и всеки друг начин на използване на Платформата и Услугите. Използването на Платформата и услугите представлява вашето съгласие с тези Условия.

Ние можем да изменяме тези Условия по всяко време по наша собствена преценка, като промените влизат в сила от датата на публикуване на променените Условия на Платформата. Използването на Платформата или услугите след датата, на която са публикувани тези изменени Условия, представлява съгласие с такива изменения.

ДЕФИНИЦИИ

„ Дружество “ или Глобал Уеб ООД или „Ние“ означава Глобал Уеб ООД

„ Свързани с Дружеството страни “ означава Дружеството, неговите свързани и дъщерни дружества и всеки техен директор, всички техни служители, представители, адвокати, доставчици на съдържание на трети страни, дистрибутори, лицензодатели или лицензополучатели.

„ Услуга “ или „ Услуги “ означава всяка интернет базирана или друга услуга, предлагана от Дружеството чрез Платформата.

„ Платформа “ означава сайтът gospodari.com, beu.bg, социалните платформи на Глобал Уеб ООД

„ Съдържание, предоставено от потребителя “ или „ Съдържание “ означава всеки елемент от съдържанието или друг материал (независимо дали коментари, идеи, изображения, линкове, документи, текст, снимки, графики, видеоклипове или файлове), предоставени от потребителя за публикуване на Платформата.

 • 1. Използване на Платформата, поведение на потребителя и вашето съдържание

  Допустимост: Можете да използвате нашата Платформа само ако можете да сключите обвързващ договор с Дружеството в съответствие с Условията. За да стане „регистриран потребител“ , Дружеството изисква физическото лице да е поне на осемнадесет (18) години или ако е под осемнадесет (18) години, да разполага с разрешение на негов родител или настойник.

  Отговорности на потребителя: Вие носите пълна отговорност за използването на нашата Платформа, за всяко Съдържание, което ни предоставяте, за всички взаимодействия с други потребители и за всички последствия от тях.

  Вие трябва да предоставяте Съдържание, за което нямате притеснения да споделяте с други хора съгласно настоящите Условия и което не нарушава права на трети страни от какъвто и да е вид, включително без ограничение, права на интелектуална собственост, права на поверителност или права на публичност.

  Дружеството си запазва правото, но няма задължение, да отхвърли и / или да не публикува Съдържание по свое усмотрение, включително, но не само, Съдържание, което е в нарушение на тези Условия. Дружеството си запазва правото, но няма задължение, да упражнява контрол в спорове между вас и други потребители. Дружеството не носи отговорност за вашите взаимодействия с други потребители, нито за действия или бездействие на потребителя.

  Поведение на потребителя: В замяна на възможността да използвате Платформата, вие се съгласявате да бъдете обвързани от следните задължения:

  • 1. Регистрация.

   Дори и да решите да създадете анонимен акаунт, вие все пак приемате всички тези Условия.

   Не можете: Да използвате невярна информация или акаунт, притежаван или контролиран от друго лице, с намерение да заблуждавате Дружеството и/или други потребители злонамерено, като се представяте за това лице или по друга причина; да използвате като „потребителско име“, такова което е предмет на каквито и да било права на лице, различно от вас, без подходящо разрешение; или по друг начин да предоставите невярна или подвеждаща информация на Дружеството.

  • 2. Без промени в софтуера / забранените употреби.

   Вие нямате право и не може да разрешавате на трета страна:

   да променя, адаптира, извлича, възпроизвежда, преобразува или по друг начин да се опитва да открие базовия код или структура, последователност и организация на Платформата или която и да е част от Платформата, на която се предлагат Услугите (с изключение на случаите, когато горепосоченото се изисква от приложимото законодателство и само доколкото това се изисква от съответните закони);

   да използва Платформата по какъвто и да е начин, който може да повреди, деактивира, или претовари Платформата;

   да премахне, скрие или променя което и да известие за авторско право, търговска марка, хипервръзка или други известия за права на собственост, съдържащи се в или на Платформата, фирмен код, вграден на Платформата и / или фирмен софтуер;

   да представи каквото и да е съдържание или материали, които невярно изразяват или предполагат, че такова съдържание или материали са спонсорирани или одобрени от Дружеството; или

   да използва Платформата или Услугите, за нарушаване на сигурността на която и да е компютърна мрежа или за препредаване или съхраняване на незаконни материали.

  • 3. Правила за употреба

   Вие се съгласявате, че вашето поведение при използване на Платформата и Вашето потребителско съдържание ще бъдат законни и няма да:

   нарушават договорни, лични, права на интелектуалната собственост или други права на което и да е лице или насърчават или представляват незаконна дейност;

   нарушават тези Условия, приложимото българско законодателство или правилата за поведение по отношение на всяка отделна характеристика на Услугите;

   създавате потребителски акаунти с автоматизирани средства или под фалшиви акаунти или да подвеждате другите относно произхода на вашите комуникации;

   мамите и заблуждавате Дружеството или други потребители, особено при какъвто и да е опит за научаване на чувствителна информация за акаунти, като например пароли;

   използвате злонамерено услугите за поддръжка на Дружеството и предоставяте неверни съобщения за злоупотреба или неправомерно поведение;

   участвате в популяризирането на каквито и да е пирамидни схеми или други многостепенни маркетингови схеми или участвате в популяризирането на каквито и да е уебсайтове или услуги, които се считат за спам, злонамерен софтуер или съдържат нежелателни материали по преценка на Дружеството;

   създавате или предавате нежелани електронни съобщения като „спам“ на други потребители на Платформата или по друг начин пречите на други потребители да използват Платформата;

   разпространявате или предавате вируси или каквито и да е други злонамерени и инвазивни кодове или програми, или качвате и предавате (или правите опит за качване или предаване) на каквито и да е материали, които действат като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация.

   копирате или адаптирате софтуера на Услугата, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код;

   декомпилирате, разглобявате, променяте или се опитвате да откриете който и да е софтуер (базисен код), който Услугата създава за генериране на уеб страници или който и да е друг софтуер или продукт или процес, достъпни чрез Платформата;

   като изключим това, което може да е резултат от използването на стандартна търсачка или интернет браузър, използване или стартиране, разработване или разпространяване на каквато и да е автоматизирана система, включително, без ограничение, какъвто и да е робот (или „бот“), програма за мамене, скрепер или офлайн четец, които осъществяват достъп до Услугата или използвате или стартирате какъвто и да е неоторизиран скрипт или друг софтуер;

   покриете или скриете каквото и да е известие, банер, реклама или друга марка на Платформата;

   маскирате източника на своето потребителско съдържание или друга информация, която предоставяте на Платформата;

   пречите или заобикаляте която и да е функция за защита на Услугата или която и да е функция, която ограничава или налага ограничения при използването или достъпа до Платформата, Съдържанието или Потребителското съдържание;

  • 4. Вие се съгласявате да носите отговорност за всички последици (включително отговорност за обезщетяване на Дружеството за щетите, които може да претърпи), възникнали като резултат от което и да е използване и поведение при използване на Услугата, включително и от вашето Потребителско съдържание, в случай че:

   включва каквито и да е обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически недъг;

   включва нецензурно, неприлично, порнографско, сексуално или друго противоречиво съдържание или език;

   съдържа клевети, подигравки, пренебрежение, заплахи, тормоз, сплашва или малтретира някого;

   насърчава насилието или описва как да се извърши насилствено действие;

   разкрива лична информация за друго физическо лице, включително адрес, телефонен номер на друг човек, адрес на електронна поща, номер на кредитна карта или друга лична информация, която не е от обществен интерес и може да послужи за проследяване и контакт с това лице;

   опит да се представите за друго лице;

   или използване на инструменти, които правят адреса на вашия интернет протокол анонимен (напр. анонимно прокси) за достъп до Платформата.

  • 5. Дружеството нито контролира, нито одобрява потребителско съдържание, съобщения или информация, предоставени с цел публикуване на Платформата или външни сайтове, които са свързани с такова съдържание и следователно, Дружеството изрично отказва да носи всякаква отговорност по отношение на такова съдържание.

  • 6. Платформата може да съдържа реклама и спонсорство. Рекламодателите и спонсорите са отговорни да гарантират, че предоставените материали са точни и съответстват на приложимите закони. Ние не носим отговорност за незаконността или грешките, неточността или проблема в материалите на рекламодателя или спонсора.

 • 2. Лицензионни споразумения

  Потребителски лиценз: Вие запазвате правата си върху всяко Съдържание, което изпращате до или чрез Платформата. Предоставяйки за публикуване каквото и да е Съдържание на Платформата, вие изрично предоставяте и заявявате и гарантирате, че имате всички права, необходими да предоставите и предоставяте на Дружеството безвъзмездно прехвърляемо, постоянно, неотменимо, неизключително , глобално право на използване, възпроизвеждане, редакция, публикуване, редактиране, превеждане, разпространение, публично изпълнение, публично показване и създаване на производни произведения на цялото такова съдържание и на вашето име и/или глас , които се съдържат във вашето Съдържание, изцяло или отчасти, и под каквато и да е форма, медия или технология, независимо дали съществуващи или по-късно разработени, за използване във връзка със бизнеса на Платформата и Дружеството (и неговите правоприемници или свързани лица), включително без ограничение за популяризиране и разпространение на част или всички сайтове (и техните производни ) във всякакви медийни формати, съществуващи или по-късно разработени, и чрез всякакви медийни канали или търсачки за търговски и нетърговски цели. Също така предоставяте на всеки потребител на Платформата неизключително право за достъп до Вашето Съдържание чрез Платформата за използване, възпроизвеждане, разпространение, показване и изпълнение на такова Съдържание, както е позволено чрез функционалността на Платформата и съгласно тези Условия. Всички материали, които предавате на Дружеството или по друг начин чрез Платформата, ще бъдат третирани като неповерителни.

  Такова допълнително използване на Съдържанието от Дружеството или други компании, организации или лица, които си партнират с Дружеството, може да бъде направено без да ви се изплаща компенсация, по отношение на Съдържанието, което предоставяте за публикуване чрез Платформата. Можем да добавим или вмъкнем и партньорски код в Съдържанието, което изпращате. Ние можем да модифицираме или адаптираме Вашето Съдържание с цел да го показваме и разпространяваме по компютърни мрежи в различни медии и / или да правим промени във вашето Съдържание, каквито са необходими, за да съответства и да го адаптираме към всички изисквания или ограничения на всяка мрежа, устройства , услуги или услуги на трети страни.

  Лиценз на сайта: Всички права съдържащи се в Платформата (с изключение на Съдържанието, предоставено от потребителите) остават изключителна собственост на Дружеството и неговите лицензодатели. Платформата е със защитени авторско право, търговска марка съгласно българското законодателство, както и законодателства на чужди държави. Нищо в Условията не ви дава право да използвате името на Дружеството или някое от имената на уебсайтове на Дружеството, търговски марки, лога, имена на домейни и други отличителни характеристики на Платформата. Всякаква обратна връзка, коментари, идеи или предложения, които можете да предоставите по отношение на Платформата или Услугите, е изцяло доброволна и ще бъдем свободни да използваме такива коментари или предложения, както сметнем за добре и без никакво задължение към вас.

  Приемайки тези Условия, Дружеството ви предоставя неизключително, ограничено, непрехвърляемо, свободно отменящо се право за използване на Платформата за вашето лично, нетърговско (т.е. нямате право да използвате Платформата за предоставяне или обслужване или разрешаване други да предоставят или показват реклами, конкурси или лотарии) използване, по начин, разрешен от функциите на Платформата. Дружеството си запазва всички права, които не са ви изрично предоставени тук в Платформата и в Съдържанието. Дружеството си запазва правото да прекрати правото ви за използване на Платформата по всяко време и по каквато и да е причина или в бъдеще да таксува за търговско използване.

 • 3. Поверителност

  Ние се грижим за поверителността на нашите потребители. Разбирате, че използвайки Платформата, вие давате съгласието си за събирането, използването и разкриването на вашата лична информация (вижте „Споделяне на информация“ по-долу) и обобщаване на данни, както е посочено в нашата Политика за поверителност.

 • 4. Споделяне на информация

  Дружеството разполага с технически, административни и физически предпазни мерки, за да помогне за защита от неправомерен достъп , използване или разкриване на потребителска информация, която поддържаме. Съгласно нашите практики и политики за сигурност, достъпът до информация, която може да се идентифицира лично, е разрешен само за онези, които имат бизнес нужда от такъв достъп, а чувствителните записи се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за бизнес или правни нужди преди да бъдат изтрити.

  Въпреки че работим усилено за защита на личната информация, която събираме и съхраняваме, никоя програма не е сто процента сигурна и не можем да гарантираме, че нашите защитни мерки ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лична информация. Ако узнаете за проблем със сигурността, моля, изпратете ни имейл на gospodari@gospodari.com .

  Дружеството си запазва правото да разкрие вашата самоличност (или каквато и да е информация, която знаем за вас) в случай на постъпила жалба или правно действие, произтичащо от предоставено за публикуване съдържание от вас.

 • 5. Реклами

  Като част от Услугата можем да включим реклами и / или съдържание, предоставени от Дружеството и / или трета страна, които могат да бъдат насочени към Съдържанието или информацията на Платформата. Видовете и обемът на реклама, публикувани от Дружеството на Платформата, могат да се променят. Имайки предвид че Дружеството ви предоставя достъп до и възможност за използване на Платформата, вие се съгласявате, че Дружеството и неговите трети страни доставчици и партньори могат да поставят такава реклама на Платформата или във връзка с показването на Съдържание или информация от Платформата, независимо дали предоставени от вас или друг.

 • 6. Отказ от отговорност за връзки към трети страни

  Платформата може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, рекламодатели, услуги (като обработка на плащания), специални оферти или други събития или дейности, които не са собственост или контролирани от Дружеството. Дружеството не поддържа и не поема никаква отговорност за такива сайтове, информация, материали, продукти или услуги на трети страни. Ако имате достъп до уебсайт на трета страна от Платформата, го правите на своя отговорност и разбирате, че тези Условия и Политиката за поверителност не се отнасят за използването на такива сайтове. Вие изрично освобождавате Дружеството от всякаква отговорност, произтичаща от използването на който и да е уебсайт, услуга или Съдържание на трети страни. Вашите сделки с или участия в промоции на рекламодатели, чрез Платформата, включително плащане и доставка на стоки, както и всякакви други условия (като гаранции) са единствено между вас и такива рекламодатели. Вие се съгласявате, че Дружеството не носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид, свързани с вашите сделки с такива рекламодатели или дружества.

 • 7. Политика за авторско право

  Ако Дружеството получи известие, че Публикуваното съдържание е незаконно или не е в съответствие с Условията или предвиденото използване на Платформата, ние си запазваме правото да премахнем материала. Моля, обърнете внимание, че ще отговаряме само на известия за предполагаемо нарушение, които са в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права.

  За да подадете известие за нарушение при нас, трябва да предоставите писмено съобщение (по имейл или поща с приложен и подписан PDF файл), което съдържа посочените по-долу елементи.

  Във всички случаи, ако не получите от нас отговор в рамките на 10 дни от подаване на жалба, моля, обадете ни се на телефон +359 887 564 851, за да потвърдим, че сме получили първоначалната ви жалба. Блокерите за спам понякога скриват важни имейли от непознати! За да ни разрешите да се справим с вашия проблем, моля, предоставете следната информация:

  За всяко твърдение за нарушение на изображение, видео, музика или част от текст, които искате да се премахнат от Платформата ни, посочете точния постоянен URL адрес на страницата, съдържаща материала.

  Предоставете достатъчно разумна информация, която да ни позволи да се свържем с вас: за предпочитане е имейл адрес, както и телефонен номер за контакт.

  За изображенията: предоставете следната информация, която подробно описва претенцията ви за собственост върху авторските права върху изображение; за видео, музика или част от текст, за които се твърди, че са в нарушение: представете доказателство за авторски права върху съответното изображение, видео, музика или част от текста, а именно доказателство за Регистрация; или ако отсъства такава регистрация, подробно описание и доказателства в подкрепа на твърдението ви, че притежавате авторските права върху изображението, видеото, музиката или текста. Няма да се съобразим с исканията за премахване на изображение, видео, музика или част от текст, когато жалбоподателят не може да докаже, че притежава авторските права върху въпросното Съдържание.

  Включете следното изявление: „Декларирам, че информацията в уведомлението е точна и че съм носител на авторски права или съм упълномощен да действам от името на носителя на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.“

  Подпишете документа и го изпратете на gospodari@gospodari.com с предмет: Правни / Жалби или го изпратете по пощата до Правен отдел, Глобал Груп, София 1407, бул „Никола Й. Вапцаров“ №51А, с тема : Правни / Жалби.

  Моля, обърнете внимание, че ще носите отговорност за вреди (включително разходи и адвокатски хонорари), ако съществено погрешно представите, че някой материал на нашите сайтове нарушава Вашите авторски права.

  В случай на доказване за нарушение на авторско право на материал или друго доказано законово нарушение, ние ще премахнем част или цялото ваше Съдържание от Платформата. При изтриването на вашето Съдържанието или определени части от него от Платформата, вие потвърждавате и се съгласявате, че: (a) кеширането, копията или препратките към Съдържанието не могат да бъдат незабавно премахнати; (б) такова премахнато Съдържание може да съществува в резервни копия (не е достъпно за други) за разумен период от време; и (в) такова премахнато Съдържание може да бъде достъпно (и съхранявано на нашите сървъри) чрез акаунти на други потребители, поради харесване. Вие се съгласявате да освободите и обезщетите Дружеството от всички претенции, свързани със запазването на изтритото Съдържание.

 • 8. Прекратяване на споразумението

  Можете да прекратите използването на Платформата по всяко време, без да ни информирате. Съгласно разпоредбите на Политиката за поверителност на Дружеството, ние можем да запазим и да продължим да използваме всяко Съдържание, което сте изпратили или качили на Платформата.

  Дружеството може, без предварително предупреждение, да промени Платформата, да спре да предоставя достъп до Платформата или функциите на Платформата на вас или на потребителите като цяло или да създаде ограничения за използване на Платформата. Можем да прекратим или временно да спрем достъпа ви до Платформата без предизвестие и отговорност по някаква причина, включително ако по наше усмотрение нарушите някоя от разпоредбите на тези Условия.

 • 9. Обезщетение

  Вие се съгласявате да защитавате, предпазвате и обезщетявате Дружеството и неговите дъщерни и свързани дружества, представители, лицензодатели, директори и и техните служители, изпълнители, представители от и срещу всякакви искове, вреди, задължения , загуби, разходи (включително, но не само адвокатски хонорари), произтичащи от: (i) ваше използване и достъп до Платформата, включително всякакви данни или Съдържание, предадени, предоставени или получени от вас ; (ii) ваше нарушение на която и да е от разпоредбите на настоящите Условия, включително, без ограничение, нарушаването на някоя от направените по-горе декларации и гаранции; (iii) ваше нарушение на което и да е право на трета страна, включително, без ограничение, правото на поверителност или права на интелектуална собственост; (iv) ваше нарушение на всяко приложимо законодателство; (v) всяка претенция или вреди, възникнали в резултат на което и да е предоставено от вас съдържание или изпратено чрез вашия акаунт; или (vi) достъпа и използването от трета страна на Платформата с вашето уникално потребителско име, парола или друг код за сигурност.

 • 10. Гаранция, отказ от отговорност и ограничения на отговорността

  Достъпът ви и използването на Платформата или всяко съдържание е на ваша собствена отговорност и риск.

  Дружеството не дава никакви гаранции по отношение на Платформата, включително гаранция, че използването на Платформата (а) ще бъде навременно, непрекъснато или без грешки или ще работи в комбинация с друг хардуер, софтуер , система или данни, (б) ще отговаря на вашите изисквания или очаквания, (в) не съдържа грешки или дефектите ще бъдат коригирани, или (г) е без вируси или други вредни компоненти. Дружеството също не дава никакви гаранции по отношение на Съдържанието; потребителското съдържание, по-специално, се предоставя от и е отговорност единствено на потребителите, предоставящи това съдържание. Никакви съвети или информация, независимо дали са устни или писмени, получени от Дружеството или чрез Платформата, не представляват гаранция, освен ако не е изрично описана в настоящите Условия.

  Освобождаване от отговорност: Освобождавате, доколкото е разрешено от закона, Дружеството и неговите дъщерни и свързани дружества директори, служители, съдружници, представители, консултанти, доставчици и / или дистрибутори от отговорност, искове, претенции и/или вреди (действителни и последващи) от всякакъв вид и характер, произтичащи от или по някакъв начин, свързани със следното: (i) Спорове между потребители, включително тези между вас и други потребители; (ii) Платформата и услуги на трети страни, включително Съдържание, намерено на такива сайтове и услуги; (iii) Спорове във връзка с използване или действие, предприето с помощта на вашия акаунт от вас или трета страна; (iv) Искове, свързани с неоторизиран достъп до данни или Съдържание, съхранявани под или свързани с вашия акаунт.

  Ограничаване на отговорността: До максималната степен, позволена от закона, Дружеството, неговите свързани и дъщерни дружества, директори, съдружници, служители, представители, консултанти, доставчици и / или дистрибутори не носи отговорност за: ( а) каквито и да е индиректни, инцидентни или последващи вреди; (б) каквито и да е загуби на: печалби, приходи, данни, или други; (в) вреди, свързани с вашия достъп или използване на Платформата; (г) вреди, свързани с каквото и да е съдържание на която и да е трета страна или абонамент, използващи Платформата, включително без ограничение, тяхно незаконно поведение или съдържание.

 • 11. Други условия

  Пропускът на Дружеството да упражни някое свое право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от такова право или разпоредба.

  В случай че някоя от разпоредбите на тези Условия се счита за невалидна или неприложима, тогава тази разпоредба ще бъде ограничена или елиминирана в минимално необходимата степен, а останалите разпоредби на тези Условия ще останат в пълна сила и действие.

  Тези Условия и нашата Политика за поверителност са цялото и изключително споразумение между Дружеството и вас относно използването на Платформата (с изключение на всички услуги, за които имате отделно писмено споразумение с Дружеството) и тези Условия заместват и заменят всякакви предварителни споразумения между Дружеството и вас относно използването на Платформата.

 • 12. Правни спорове

  Приложимо право. Вие се съгласявате, че законите на Република България ще уреждат тези Условия и всякакви искове или спорове, възникнали или които могат да възникнат между вас и Дружеството, освен ако в тези Условия не е посочено друго.

 • 13. Давност.

  Вие и Дружеството се съгласявате, че независимо от какъвто и да е закон, всяка жалба или причина за действие, произтичащи от или свързани с използването на Платформата, Условията или Политиката за поверителност, трябва да бъде подадена в рамките на една (1) година след възникване на причината за жалба или действие.

 • 14. Уведомяване за промени в Общите условия.

  Всеки път, когато променим нашите Условия, ние ще публикуваме тези промени на тази страница с Условия на Платформата и други места, които сметнем за подходящи. Продължавайки да използвате Платформата, вие приемате промените и приемате Условията.

 • 15. Международни потребители.

  Платформата и услугите са базирани в Република България. Дружеството не гарантира, че са подходящи или налични за използване на други места. Тези, които имат достъп или използват Платформата и услугите от други държави, го правят по свое желание и са отговорни за спазването на съответното законодателство.

 • 16. Дата на влизане в сила.

  Тези Общи условия са в сила от 15.01. 2021 г. и се актуализират периодично.

Политика за поверителност

ПОСЛЕДНО актуализирана: 15.01.2021 г.

Тази политика за поверителност („Политика за поверителност“) подробно описва използването и събирането на вашата информация от сайтовете gospodari.com, beu.bg и техните социални платформи („Платформата“), управлявани и притежавани от Глобал Уеб ООД. („Дружеството“, „нас“ или „ние“) и управлява вашия достъп до съдържанието и услугите, предоставяни на нашата Платформа („ Услугите “). Политиката е съобразена с нормативната уредба за защита на личните данни, а именно – Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз.

Ние ценим вашата поверителност и признаваме нашата роля в защитата на вашите лични данни. Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност, преди да използвате или да продължите достъпа до Платформата. Използването на Платформата и услугите показва, че приемате политиките и практиките, описани в настоящата Политика за поверителност.

Информация, която събираме и използваме

Когато се отнася до „Лични данни“, имаме предвид всяка информация, свързана с идентифициране на физическо лице („субект на данните“), което може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение или онлайн идентификатор.

В допълнение към Личните данни ние събираме обща информация („Данни за ползване“) относно използването на услугите, предоставяни на нашата Платформа. Тези данни за използването могат да включват демографска информация, информация за вашите предпочитания, интереси, заявки за търсене и онлайн активност. Когато Данните за използване включват Лични данни, ние обработваме Личните данни, както е описано в настоящата Политика за поверителност.

Дружеството директно и чрез трети страни събира информация, която ни предоставяте от използването на Услугите или от други източници. Информацията, която събираме и начина по който я обработваме, зависи от това как използвате и осъществявате достъп до Услугите, като ние комбинираме цялата информация, която имаме за вас, за да можем да я анализираме и да ви предоставим по-добри Услуги. Ние събираме информация, включително лични данни, както следва:

Ваши съобщения към нас - Дружеството събира личните ви данни, когато се регистрирате за онлайн бюлетин или се обърнете към нас със запитване или заявка. Например, ако изпратите заявка за реклама към нас, може да ни предоставите вашето име, имейл адрес, телефонен номер, адрес и компания. Ние използваме тази информация, дотолкова доколкото е необходимо, за да отговорим на вашата заявка или запитване и да предоставим и подобрим Услугите и нашите продукти. Ние обработваме тези Лични данни, стига да имаме законен интерес или въз основа на вашето съгласие.

Ваше съдържание изпратено към нас - Дружеството позволява на потребителите да изпращат съдържание, като коментари, идеи, изображения, линкове, документи, текст, снимки, графики, видеоклипове или файлове и др. с цел публикуване на Платформата с ваше съгласие. Потребителите, които решат да се възползват от тази услуга, трябва да предоставят името си, телефона и имейл адрес. Ние получаваме всякакви Лични данни в материалите, които ни предоставяте. Ние обработваме тези Лични данни, стига да имаме легитимен интерес и въз основа на вашето съгласие.

Вашето местоположение - „Данни за местоположението“ се събират с вашето съгласие или се подразбират, докато използвате Услугите. Тази информация ще включва местоположението на мобилното устройство или компютъра, използван за достъп до Услугите, получени от използването на GPS или WiFi, IP адреса на вашето устройство или географската информация, която ни предоставяте (напр. вашия град). Ние използваме тази информация, за да анализираме използването на Услугите, да персонализираме и подобрим съдържанието за вас, да ви изпратим специфично за местоположението съдържание и да ви покажем събития или обекти в близост до вас. Ние използваме и запазваме Личните данни толкова дълго, колкото е необходимо и полезно, за да предоставим персонализирани и подобрени услуги за вас или докато не оттеглите съгласието си.

Вашата активност в социалните медии - Ние получаваме Лични данни за вас, когато взаимодействате с нас, използвайки профилите и канали в социалните медии на нашата Платформа. Личните данни включват име на профил, идентификатор на профила и съдържание на вашите данни. Ние използваме тази информация, за да комуникираме с вас и за вътрешни цели, докато не оттеглите съгласието. Моля, прегледайте политиките за поверителност и настройките на всички уебсайтове, мобилни приложения или социални мрежи, ако имате въпроси относно техните практики за поверителност. Моля, обърнете внимание, че всяко съдържание (например коментари, снимки, информация и други материали), което предоставяте за публикуване на нашата Платформа, включително нашите страници в социалните медии, е публично и може да бъде достъпно и и/или използвано от други.

Маркетинг и други информационни материали - С ваше съгласие и съгласно позволеното от закона, ние използваме вашия имейл адрес и друга информация, която получаваме от и за вас, за да ви предоставим информация за нашите продукти и услуги, както и продукти и услуги на трети страни, да предоставим специални оферти и промоции, които могат да представляват интерес за вас. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се отпишете от такива маркетингови комуникации. Оттеглянето на съгласието ви няма да повлияе на законността на обработката на Личните данни преди оттеглянето. Може също така да ви уведомяваме периодично за важни промени в услугите. Оттеглянето на съгласие от маркетингови комуникации не влияе върху възможността ни да ви изпращаме съобщения, свързани с предоставянето на услуги за вас или обслужване на вашите заявки.

Конкурси, игри и промоции - От време на време може да имате възможност да участвате в конкурси, игри, лотарии или други подобни промоции (Промоции), които ние или трети страни можем да организираме. Участието може да изисква споделяне на Вашите лични данни с нас или трети страни, финансиращи Промоциите и трябва да се запознаете с правилата и как вашата информация ще бъде използвана и споделена с трети страни. Като условие за получаване на награди може да се наложи да предоставите допълнителна информация, да подпишете документ или да разрешите използването на определена информация за вас в маркетинговите материали. Ако трета страна администрира Промоциите или ако ние администрираме Промоциите чрез трета страна (като Facebook или Instagram), вашето участие може да бъде подчинено на допълнителни условия и политика на поверителност на тази трета страна. Ние не носим отговорност за такива трети страни. Трябва внимателно да прегледате указанията за Промоциите и общите условия на тези трети страни, преди да решите дали да участвате в тях.

Автоматично събиране на Данни за ползване чрез „бисквитки“ и подобни технологии

С ваше съгласие или по друг начин, разрешен от закона, когато ползвате Услугите (включително нашите страници в социалните платформи) или отваряте имейлите ни, ние и други доставчици , като рекламни мрежи, социални медии, партньори и доставчици на анализи, събират определена информация, включително лични данни, чрез автоматизирани средства, като „бисквитки“, и регистрационни файлове на уеб сървъра. Информацията, събрана по този начин, включва данни за ползване, IP адрес, характеристики на браузъра, идентификатори на устройства, версия на операционната система, езикови предпочитания, дата и час на вашия достъп до Услугите, референтни URL адреси и информация за използването на нашите Услуги. Използваме тази информация, например, за да определим колко потребители са посетили определени страници на уебсайтове и социалните платформи, или отворени съобщения или бюлетини, за оценка и подобряване на услугите, които предоставяме. Вижте по-долу за по-подробна информация относно използването на „бисквитки“ и запазването на вашите Лични данни, събрани чрез „бисквитки“.

Можем да свържем тези данни с друга информация, която сме събрали от и за вас. Нашите доставчици могат също така да събират и комбинират информация, събрана чрез нашите Услуги и имейли, с друга информация за вашите онлайн дейности във времето, на други устройства и на други уебсайтове или приложения, ако тези уебсайтове и приложения също използват същите доставчици. Нашите доставчици използват събраната информация в съответствие с техните политики за поверителност. Например, понастоящем използваме Google Analytics, за да събираме и обработваме определени данни за използването на уебсайтове за горепосочените цели и да улесним използването на други инструменти на Google (напр. Отчитане на импресиите в дисплей мрежата на Google, демографски данни и отчитане на интереси чрез Google Analytics). За да научите повече за Google Analytics и как да се откажете, моля, посетете www.google.com/policies/privacy/partners/, Възможно е да можете да промените настройките на браузъра, за да блокирате и изтриете „бисквитки“, когато имате достъп до Услугите чрез уеб браузър. Ако направите това обаче, Услугите може да не функционират правилно. Нашите Сайтове не са създадени да отговарят на или обработват сигнали от уеб браузър „Do not track“ („DNT“), но те отговарят на настройките на бисквитките на браузъра. Можете да се запознаете по-подробно как да отказвате „бисквитки“, като прочетете раздела „Бисквитки“ по-долу.

Как споделяме информация

Ние споделяме лични данни в Дружеството (включително нашите филиали и дъщерни дружества), за да изпълним задълженията си към вас и да управляваме бизнеса си в съответствие с настоящата Политика за поверителност и приложимото законодателство за защита на данните. В допълнение към това, което вече е посочено в настоящата Политика за поверителност, ние също споделяме вашите Лични данни с трети страни в следните ситуации и за следните цели:

Доставчици на услуги - Ние споделяме лични данни, които събираме, с нашите доставчици на услуги (включително рекламни мрежи) за целите, описани в настоящата Политика за поверителност, включително, за да могат те да предоставят услугите си, както на нас, така и вас и да ни помогнат да комуникираме към вас информация относно продукти и услуги, оферти, събития и промоции, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас. На нашите доставчици на услуги е разрешено да имат достъп до ваша информация единствено във връзка с извършване на такива услуги

Активиране на Услуги на Платформата - ние предлагаме разнообразни услуги и функции чрез сайтовете и социалните мрежи. Личните данни, които се събират чрез Услугите, се използват / или разкриват на трети страни, с цел предоставяне на Услугите. Например, Услугите ви позволяват да взаимодействате с уебсайтове, съдържание, реклама и функции на трети страни. За да улесним това взаимодействие, ние използваме ваши лични данни и / или разкриваме ваши лични данни на трета страна, управляваща съответните уебсайтове и функции.

Правни и други свързани употреби - Въпреки че полагаме всички усилия за запазване на поверителността на потребителите, Дружеството може да се наложи да разкрие Лични данни, когато това се изисква от закона, когато имаме добросъвестно убеждение, че такива действия са необходими, за да се съобразят с текущо съдебно производство, съдебно разпореждане или съдебен процес. Ако възнамеряваме да предадем информация, свързана с вас, по която и да е от тези причини, ще използваме разумно усилие да ви предоставим предварително уведомление, освен ако ни е забранено да го правим със закон или по съдебен ред.

Предвид журналистическата си дейност, Дружеството не е длъжно да изтрие лични данни, ако ги съхранява и обработва за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация, за изпълнението на задача от обществен интерес или по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели;

Онлайн реклама

Използваме стандартната технология за проследяване и доставяне на уебсайтове, за да ви обслужваме с подходяща реклама на и извън Услугите. Нашите Услуги ви показват реклами чрез целеви методи за рекламиране. Това ни позволява да ви покажем определена реклама за продукти и услуги, съобразена с вашите индивидуални интереси, въз основа на информация, която получаваме от потребители на Услугите и от трети страни. Можете също да видите определени реклами чрез използването на Услугите, защото ние участваме в рекламни мрежи. Рекламните мрежи ни позволяват да насочим рекламата си към потребителите чрез използване на clickpath, демографска, поведенческа и контекстуална информация. Използването на технологии за проследяване и събиране на информация от трети страни често е предмет на техните собствени политики за поверителност.

Показване на реклами - Рекламите, които се появяват на нашата Платформа, се доставят от доставчици на реклами и / или от собствения софтуер на Дружеството. За да ви показваме реклами, може да използваме информация, събрана по време на вашето търсене или посещение на нашите уебсайтове, и информация, която специално придобиваме от трети страни.

Реклама и „бисквитки“ - Някои от нашите рекламни партньори могат да разпространяват „бисквитки“ на потребителите в реклами на свои клиенти, които са ни предоставени за показване на Платформата. Дружеството няма достъп или контрол върху тези „бисквитки“, след получаване на рекламите. Някои от тези рекламодатели и услуги, които използваме за предоставяне на реклама, може да участват в онлайн поведенческа реклама.

Партньорска реклама - Ние участваме в партньорска реклама и допускаме партньорските линкове да бъдат кодирани на някои от нашите страници. Това означава, че можем да спечелим комисиона, когато кликнете върху или направите покупки чрез партньорски линкове, а те от своя страна могат да използват „бисквитки“, за да получат информация за използването на Услугите.

„Бисквитки“ - Дружеството поставя малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ на вашето устройство, за да се гарантира, че Платформата функционира правилно, за да проследявате как използвате нашата Платформа, да подобрява Платформата и вашето потребителско изживяване и да приспособява Платформата към вашите интереси. Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Платформата. Те позволяват на Платформата да записва и / или запомня вашите действия и предпочитания.

Дружеството използва следните „бисквитки“ на Платформата:

Строго необходими „бисквитки“: Тези бисквитки са от съществено значение, за да ви позволят да използвате Платформата и нейните функции. Тези „бисквитки“ ще бъдат поставени на вашето устройство и използвани, дори ако не сте съгласни с използването на „бисквитки“.

„Бисквитки“ за ефективност: Тези „бисквитки“ събират информация за това как използвате Платформата (напр. Кои страници посещавате най-често), за да подобрим начина на работа на Платформата.

Функционални „бисквитки“: Тези „бисквитки“ позволяват на Платформата да запомни избора, който правите (напр. Език или регион, в който се намирате) и да предостави подобрени, персонализирани функции.

Рекламни „бисквитки“: Тези „бисквитки“ се използват за доставяне на онлайн реклами на и извън Платформата, които са по-подходящи за вас и вашите интереси. Те се използват и за ограничаване на броя пъти в които виждате определена реклама, както и за подпомагане на измерването на ефективността на рекламните кампании. „Бисквитките“ помнят, че сте посетили сайта и тази информация може да бъде споделена с други организации, например рекламодатели.

„Бисквитките“, използвани от Дружеството, са или бисквитки задавани от първа страна, които споделят същия домейн като Дружеството, или бисквитки на трети страни, които се съхраняват от доставчици и организации на трети страни с различни домейни.

Ние използваме бисквитки, които изтичат, след като затворите браузъра си (наречени сесийни бисквитки) и бисквитки, които остават на вашето устройство, докато не ги изтриете или не им изтече срока (наречени постоянни бисквитки).

Отказ - Като част от нашия ангажимент за прозрачност и вашата поверителност, ние предоставяме следните линкове за отказване от бисквитки, предоставени както от нашия първи сървър за реклами, така и от много други рекламни партньори на трети страни, които могат да участват в онлайн поведенческа реклама:

Отказ от бисквитки на първа страна - Моля, посетете тази връзка, за да се откажете от бисквитките от нашия доставчик на реклами за първа страна, Google: http://www.google.com/privacy/ads/

Съдържание на трети страни, линкове към други сайтове - Платформата често съдържа или препраща към съдържание, което се намира на сървъра и се обслужва от трети страни. Тези трети страни могат да събират информация за вас чрез използването на собствени бисквитки и могат самостоятелно да събират и изискват Лични данни. Дружеството не носи отговорност за съдържанието или практиките за поверителност на такива други сайтове. За въпроси относно тези сайтове, моля, консултирайте се с техните индивидуални политики за поверителност. Тази Политика за поверителност се прилага единствено за информация, събрана от Дружеството чрез нашата Платформа. Ако решите да закупите продукт или услуга чрез нашия сайт, в случай че сме предоставили такава опция, се прилагат някои специални условия. Плащанията се обработват от трети страни за плащания, чиито собствени условия и политика за поверителност ще управляват транзакцията ви. Ние не обработваме, не записваме или поддържаме вашата кредитна карта, банкова сметка или информация за плащане, въпреки че процесорът за плащане на трета страна и / или търговецът може да ни предостави някои данни, свързани с вашата поръчка, например какво сте закупили и колко сте похарчили. Изрично не носим каквато и да е отговорност, свързана с вашето използване на системата за обработка на плащания на трети страни, включително нейните практики за поверителност. Търговските взаимоотношения със сайтовете за електронна търговия се управляват от трета страна. Ние използваме третата страна, за да ни помогне да автоматизираме процеса на свързване към продукти. Нашите журналисти и редактори не участват в това съдържание - нашите рецензии и редакции се ръководят изцяло въз основа на това което мислим.

Сливане, продажба или други прехвърляния на активи - В случай че Дружеството премине през търговска процедура, като например сливане, придобиване от друга компания или продажба на част от активите си, вашата информация може да бъде разкрита във връзка с договарянето на такава транзакция и / или продадена или прехвърлена като част от такава сделка, разрешена от закона и / или договора.

Поверителност на децата

Ние се грижим за поверителността на децата. Съответно, ние не насочваме нашата Платформа към деца под 18 години и не събираме съзнателно Лични данни от тях. Ако научим, че потребителят е под 18 години, незабавно ще изтрием всички Лични данни, които физическото лице ни е предоставило, освен ако получим разрешение за ползването на лични данни от неговия родител или настойник.

Как защитаваме личните данни

Дружеството разполага с технически, административни и физически предпазни мерки, за да помогне за защита от неправомерен достъп до, използване или разкриване на Лични данни, които поддържаме. Съгласно нашите практики за сигурност достъпът до информация, която може да се идентифицира лично, е разрешен само за онези, които имат бизнес нужда от такъв достъп, а чувствителните записи се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за бизнес или правни нужди преди да бъдат изтрити. Въпреки че работим усилено за защита на личната информация, която събираме и съхраняваме, никоя програма не е сто процента сигурна и не можем да гарантираме, че нашите защитни мерки ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лична информация.

Ако узнаете за проблем със сигурността, моля, изпратете ни имейл на gospodari@gospodari.com . Ние ще съдействаме за справянето с подобни проблеми.

Колко дълго съхраняваме личните данни

Съхраняваме информацията, която събираме за вас толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целта, за която сме я събрали, и за целите на удовлетворяване на всички законови, счетоводни или отчетни изисквания. За да определим подходящия период на запазване, ние отчитаме количеството, естеството и чувствителността на Личните данни, потенциалния риск от вреда от неправомерно използване или разкриване на личните Ви данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

За информация относно изтриването на вашите лични данни, включително вашия акаунт, вижте по-долу.

Известие за жителите на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Ако сте местно лице на ЕИП или Швейцария, имате право на определени права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 г. („Общ регламент за защита на данните“ или „ GDPR "). Те включват, без ограничение, правото: (i) да получите достъп до вашите лични данни (тъй като този термин е дефиниран в GDPR), (ii) да поискате изтриване на вашите лични данни, с които разполагаме, (iii) да ограничите обработката на вашите лични данни и (iv) да получавате вашите лични данни по преносим начин. Ние обработваме вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика за поверителност и само за необходимия период от време. За да упражним някое от тези права, моля, свържете се директно с нас на gospodari@gospodari.com, Като мярка за сигурност може да ви помолим да потвърдите самоличността си. Може да се свържем с вас, за да ви помолим за допълнителна информация, за да ви помогнем да упражнявате законните си права или да ускорите нашия отговор. Ще се опитаме да отговорим на заявките в рамките на един месец и ще ви уведомим, ако имаме нужда от по-дълго време, например, защото вашата заявка е сложна. Можем да имаме по-важна законова основа за обработка на Вашите лични данни или може да се прилагат определени изключения. Имате право да подадете жалба относно въпроси, свързани с поверителността на данните, на съответния регулатор за защита на данните.

Каним ви първо да отнесете до нас загрижеността си, за да можем да се опитаме да разрешим проблема.

Къде се използват и съхраняват лични данни

Седалището ни е в Република България.

Промени в тази Политика за поверителност

Дружеството може да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време. В случай че направим промени и когато ги направим, ще ви информираме, като публикуваме актуализираната Политика за поверителност на Платформата. Вие носите отговорност периодично да посещавате тази страница, за да проверите за промени. Всякакви промени, които се правят, ще се отнасят както за личната информация, която сме получили преди влизането в сила на изменената Политика за поверителност, така и за всяка лична информация, която събираме на или след такава ефективна дата. Продължаващото ви използване на Платформата след промяна на настоящата Политика за поверителност се счита за вашето непрекъснато приемане на общите условия на Политиката за поверителност, както е изменена.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на gospodari@gospodari.com

Общи условия за реклама

Общи условия за публикуване на рекламни форми и други рекламни услуги в интернет инфотейнмент платформата на „Глобал Уеб“ ООД www.gospodari.com

Общи положения

Освен ако не е уговорено друго, настоящите Общи условия се прилагат за публикуването на рекламни форми (МАТЕРИАЛИ) в платформата на Глобал Уеб ООД (МЕДИЯ) www.gospodari.com (ПЛАТФОРМА) на всички рекламодатели, рекламни агенции или други дружества за рекламни услуги (КЛИЕНТ).

Отговорност за съдържанието на МАТЕРИАЛИТЕ

 • 1. КЛИЕНТИТЕ гарантират, че възложените МАТЕРИАЛИ за публикуване на ПЛАТФОРМАТА са изработени и съдържанието им е в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето и останалото приложимо законодателство.
 • 2. КЛИЕНТИТЕ гарантират, че подадените за публикуване МАТЕРИАЛИ не нарушават правата на трети лица, като в случай че такива претенции възникнат, то КЛИЕНТИТЕ са единствено отговорни за тяхното удоволетворяване.
 • 3. По преценка на МЕДИЯТА, в случай че предоставен за публикуване МАТЕРИАЛ нарушава действащото законодателство, то МЕДИЯТА има право да не публикува МАТЕРИАЛА, като уведоми за това КЛИЕНТА.
 • Инструкции за публикуване на МАТЕРИАЛИ

 • 4. При възлагане от страна на КЛИЕНТ за публикуване на МАТЕРИАЛ (Споразумение за възлагане) или подписване на индивидуален договор, то страните определят лица за контакт, посочвайки задължително електронна поща (e-mail) за кореспонденция. Кореспонденцията помежду им, свързана с възлагане и публикуване на рекламни материали на ПЛАТФОРМАТА, става препоръчително по електронен път чрез електронна поща (e-mail).
 • 5. Заявки за рекламни услуги се считат за приети само след писмено потвърждение от страна на МЕДИЯТА.
 • 6. За да бъдат реализирани от МЕДИЯТА рекламни услуги в ПЛАТФОРМАТА, следва да бъде подписано Споразумение за възлагане или Индивидуален договор, в които да бъдат специфицирани бюджет, отстъпки, вид рекламни форми, срок на предоставяне на рекламната услуга и други търговски условия, които ще се отчитат за периода на споразумението, респ. договора. Споразумението се подписва между МЕДИЯТА и КЛИЕНТ. В случай че КЛИЕНТЪТ е рекламна агенция, представляваща рекламодател, то за да бъде сключен договор с МЕДИЯТА за публикуване на МАТЕРИАЛ, агенцията трябва да представи възлагателно писмо от рекламодателя, което посочва търговските марки, стоки или услуги, предмет на рекламиране и срока на възлагането. Възлагателното писмо се предоставя преди началото на съответната кампания. За избягване на всякакво съмнение, МЕДИЯТА не дължи възнаграждение на рекламната агенция, представляваща рекламодател. Когато страни по индивидуалния договор за реклама са рекламодател и рекламна агенция, то те са солидарно отговорни за плащанията, обезщетенията и неустойките, дължими на МЕДИЯТА по договора и настоящите Общи условия.
 • 7. МАТЕРИАЛИТЕ се предоставят от КЛИЕНТИТЕ в съответствие с Техническите изисквания на МЕДИЯТА, които са публикувани на ПЛАТФОРМАТА. За МАТЕРИАЛИ, които не отговарят на Техническите изисквания, МЕДИЯТА си запазва правото да не стартира или да спре рекламна кампания, без да дължи обезщетения или компенсации.
 • 8. МАТЕРИАЛИТЕ се изпращат от КЛИЕНТА в работен ден чрез електронна поща в срок най-късно до 5 (пет) пълни работни дни преди началната дата на публикуване. МАТЕРИАЛИ, считани за нестандартни или различни от техническите изисквания на МЕДИЯТА, се предоставят не по-късно от 10 (десет) работни дни преди началото на рекламната кампания за тестване и одобрение от представител на Отдел „Реклама“ на МЕДИЯТА. МЕДИЯТА не носи отговорност и не дължи обезщетения при забавяне в стартирането на рекламна кампания поради неспазване на срок за предоставяне на МАТЕРИАЛИТЕ от КЛИЕНТА, което е за негова сметка, като същият дължи пълния размер на договореното възнаграждение за кампанията. МЕДИЯТА има право да откаже публикуването на непредоставени за тест МАТЕРИАЛИ от КЛИЕНТА, без да носи отговорност за това.
 • 9. МЕДИЯТА не носи отговорност в случай на допуснати грешки или пропуски в предоставен от КЛИЕНТА МАТЕРИАЛ. Ако възникне такъв пропуск, то КЛИЕНТЪТ трябва максимално бързо да уведоми МЕДИЯТА с цел отстраняване на грешките, респ. пропуските.
 • 10. МАТЕРИАЛИ се публикуват съгласно предварително одобрен от страните остойностен медия план, в който са определени период на кампанията, последователност, брой излъчвания и други условия за публикуване. Медия плановете се изготвят от МЕДИЯТА и се предоставят за одобрение на КЛИЕНТА. След одобрение, медия плановете се явяват неразделна част от индивидуалния договор, когато има такъв. Промени в одобрените медия планове могат да се правят от страна на МЕДИЯТА, като се съгласуват предварително с КЛИЕНТА.
 • 11. Отделните рекламни МАТЕРИАЛИ следва да представят стоки и/или услуги и/или търговски марки, собственост само на рекламодателя, или такива, за които същият има отстъпени права и може да предостави съответните документи в потвърждение.
 • 12. За публикуване на съвместна реклама на повече от една марка, услуга или продукт на различни рекламодатели, се заплаща завишен процент съгласно публикуваната официална рейт карта.
 • 13. По желание на КЛИЕНТА, МЕДИЯТА удостоверява публикуването на възложените рекламни кампании с издаването на сертификат.
 • Криейтив услуги

 • 14. В случай на използване на какъвто и да е аспект от творческите услуги на МЕДИЯТА при изработката или производството на рекламен материал (включително сценарна, фотографска или дизайнерска работа), КЛИЕНТЪТ потвърждава, че авторските права върху МАТЕРИАЛА принадлежат на МЕДИЯТА и КЛИЕНТЪТ няма право да използва такъв МАТЕРИАЛ за публикация в друга медия, освен ако е уговорено писмено друго с МЕДИЯТА.
 • Цени, отстъпки и условия за плащане:

 • 15. Действащите цени за публикуване на МАТЕРИАЛИ и други условия относно ценообразуването са публикувани на ПЛАТФОРМАТА. МЕДИЯТА си запазва правото да променя цените за публикуване на МАТЕРИАЛИТЕ, както и условията за предоставяне на отстъпки. Промените се считат за влезли в сила за всички КЛИЕНТИ от датата на публикуването им на ПЛАТФОРМАТА или от друга дата, посочна в рейт картата.
 • 16. Обявените цени са в български лева и са без ДДС.
 • 17. Публикуването на МАТЕРИАЛИ се заплаща авансово от КЛИЕНТА в 10 (десет) дневен срок преди първото публикуване съгласно одобрените и остойностени от МЕДИЯТА медийни планове. Плащанията за публикуването на МАТЕРИАЛИ се извършва по банковата сметка на МЕДИЯТА, посочена в договора или в съответната фактура.
 • 18. При забава на ефективно плащане по одобрен и остойностен медия план, МЕДИЯТА има право да не започне или временно преустанови съответната рекламна кампания, без да дължи каквито и да е компенсации, обезщетения или неустойки, до пълното заплащане на дължимата сума заедно със законовата лихва за дните на забава и/или други неустойки и обезщетения съгласно индивидуалния договор с КЛИЕНТА.
 • 19. КЛИЕНТИТЕ могат да правят рекламации, свързани с публикуването на МАТЕРИАЛИ и/или издадени фактури, в едномесечен срок от отчитането на рекламната кампания. МЕДИЯТА разглежда постъпилите рекламации и в случай че са основателни, то страните се споразумяват за начина, по който претенцията може да бъде удовлетворена. В случай на непубликуване на рекламни материали съгласно одобрените от страните медия планове по вина на МЕДИЯТА, МЕДИЯТА компенсира КЛИЕНТА, като публикува на ПЛАТФОРМАТА в идентичен размер и позициониране пропуснатите публикации, което се съгласува предварително с КЛИЕНТА. Непубликуването на МАТЕРИАЛИ или пропуск да започне навреме кампания не се считат за частично или цялостно неизпълнение от страна на МЕДИЯТА.
 • 20. МЕДИЯТА си запазва правото да променя условията за плащане по настоящите Общи условия.
 • Общи условия за отстъпки

 • 22. Общите условия за анулиране на потвърдени онлайн кампании са следните: Ако потвърдена онлайн рекламна кампания бъде отменена повече от 5 работни дни преди нейното стартиране, 25% от нетната цена на кампанията ще бъде таксувана. Ако потвърдена онлайн рекламна кампания бъде анулирана от 3 до 5 работни дни преди нейното стартиране, 50% от нетната цена на кампанията ще бъде таксувана. Ако потвърдена кампания бъде анулирана 2 работни дни преди нейното стартиране или по-късно, ще бъде таксувано 100% от нетната цена на кампанията.
 • Отчитане на онлайн кампании

 • 23. Отчитането на импресиите относно отделните публикувани в ПЛАТФОРМАТА рекламни МАТЕРИАЛИ се извършва чрез системата AdManager на Gooogle и/или AdOcean на Gemius и/или Google Analytics. Посоченото отчитане се удстоверява с генериран отчет/сертификат от съответната система.
 • Срок и прекратяване

 • 24. Срокът се определя в индивидуалния договор за реклама или съгласно одобрения и остойностен от МЕДИЯТА медия план. Договорът се прекратява с изтичането на определения в него срок при условие че са изпълнени задълженията на страните по него. Прекратяване може да настъпи и по взаимно съгласие на страните, преди изтичането на срока на договора, с подписване на споразумение, което отразява конкретните условия за прекратяването.
 • 25. КЛИЕНТ, страна по рекламен договор, има право да развали договора при системно неизпълнение по вина на МЕДИЯТА на задължението за компенсации по т.19 по-горе, при условие че е отправено писмено оплакване от страна на КЛИЕНТА и МЕДИЯТА не е преустановила или отстранила нарушението в срок до един месец от получаване на оплакването.
 • 26. МЕДИЯТА може да развали договора при системно неизпълнение от страна на КЛИЕНТ на задължение по договора, при условие че е отправено писмено оплакване от страна на МЕДИЯТА и задължението не е изпълнено в срок до един месец от получаване на оплакването. За „системно“ неизпълнение по т. 25 и т. 26 се счита три или повече пъти за срока на договора.
 • 27. В случай че КЛИЕНТ забави плащане по договора с повече от 20 дни от датата на падежа, МЕДИЯТА има право да развали договора незабавно, без предизвестие.
 • 28. При всички случаи на разваляне на договора, в които КЛИЕНТЪТ е изправна страна, МЕДИЯТА дължи връщане на предплатени и неусвоени суми, ако има такива, до датата на разваляне на договора. При прекратяване на действието на договора, ако МЕДИЯТА е публикувала МАТЕРИАЛИ, за които не е получила плащане от КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати всички дължими суми, вкл. обезщетения и неустойки, ако такива се дължат, незабавно след прекратяване на действието на договора. За избягване на съмнение настоящото условие е приложимо и действа и след прекратяване действието на договора.
 • 29. Във всеки случай на разваляне на договора поради причина, за която КЛИЕНТЪТ отговаря, КЛИЕНТЪТ дължи връщане на отстъпките, които са предоставени по индивидуалния договор. В този случай МЕДИЯТА преизчислява всички публикации на МАТЕРИАЛИ по действащата рекламна тарифа към датата на заявяване на съответната кампания, без прилагане на отстъпките и КЛИЕНТЪТ дължи незабавно връщане на отстъпките, които са предоставени по реда на договора - т.е. на разликата между преизчислената дължима сума и сумата съобразно предварително предоставените отстъпки.
 • Обработка на лични данни

 • 30. По отношение на потребителите на ПЛАТФОРМАТА, поверителността на данните и начинът на потребление са от първостепенно значение за МЕДИЯТА. МЕДИЯТА се задължава да спазва изискванията на Закона за защита на личните данни и останалата приложима нормативна уредба с оглед законосъобразна обработка на личните данни и недопускане на узнаването им от трети лица, неоторизирани от МЕДИЯТА.
 • Съхранение на резултатите от кампанията

 • 31. Резултатите от онлайн кампаниите (включително мобилни и видео кампании) се съхраняват в банката данни на МЕДИЯТА за онлайн реклама. МЕДИЯТА има право да използва резултатите, получени от нейната банка данни, за оперативно развитие, маркетинг и продажби.
 • Непрекъснатост на услугата

 • 32. МЕДИЯТА има право временно да спре електронната услуга с цел поддръжка или подобна причина. МЕДИЯТА няма да носи отговорност за вреди, причинени от прекъсвания в обслужването.
 • Форсмажорни обстоятелства

 • 33. МЕДИЯТА няма да носи отговорност за вреди, причинени от непредвидими фактори, като стачки, технически проблеми, закъснения, причинени от подизпълнители и други подобни, които са извън разумния контрол на МЕДИЯТА и са независими от МЕДИЯТА
 • Поверителност

 • 34. Конкретните условия за сътрудничество съгласно индивидулните договори, допълнителни споразумения и анекси към тях са поверителни и страните се съгласяват да не разкриват никоя от договорените клаузи по тях, както и друга информация, станала известна на страните относно организацията на работа и дейността на страните, включително лични данни на служителите и друга информация, която може да се счита за конфиденциална, освен по взаимно съгласие на страните, в случаите, когато страната сама е направила информацията общодостъпна или ако съответната страна е задължена по закон.
 • Валидност на Общите условия

 • 35. В случай че някоя от клаузите на Общите условия бъде обявена за недействителна, това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. При противоречие между Общите условия и конкретния подписан договор, с предимство ще се ползва предвиденото в договора
 • Прехвърляне на права по индивидуални споразумения за реклама

 • 36. МЕДИЯТА има право да прехвърли споразумението и свързаните с него права и задължения на друга компания в рамките на медийната си група или във връзка с продажба на бизнеса или друга бизнес сделка, на компанията, на която се прехвърлят стопанските операции на МЕДИЯТА, свързани със споразумението. Без предварително писмено съгласие на МЕДИЯТА, КЛИЕНТЪТ няма право да прехвърли споразумението или резервираното рекламно пространство на трета страна.
 • Приложимо право и разрешаване на спорове

 • 37. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Всички спорове се разглеждат от компетентния съд.
 • Валидност на условията

 • 38. Тези Общи условия влизат в сила от 1ви март 2020 г. Тези Общи условия ще бъдат валидни до по-нататъшно уведомление. МЕДИЯТА има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. Изменените условия ще се прилагат за всички споразумения и договори, сключени след обявяването на измененията.