<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=199437" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Депутатите п...

Нови мерки срещу прането на пари прие Народното събрание

21 Септември 2023
0 273

Нови мерки срещу прането на пари прие Народното събрание. Те бяха окончателно гласувани на второ четене в рамките на днешното парламентарно заседание.

Така промени ще бъдат нанесени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Измененията са в изпълнение на препоръките на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа. И във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), предаде БТА

България активно подценява проблема с прането на пари

Нови мерки срещу прането на пари прие Народното събрание

С промените се разширява кръгът на задължените лица, които трябва да прилагат предвидените в този закон мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Към тях се добавят лицата, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори, и представителите на пощенските оператори, на които е възложено изпълнението на отделни дейности от пощенската услуга, свързани с осъществяването на пощенски парични преводи.

Още за измененията в закона

От кръга на задължените по този закон лица отпадат някои юридически лица с нестопанска цел. Сред тях са творчески съюзи, обединяващи лица, извършващи сродна творческа дейност в областта на културата, имащи характер на съсловна организация. Както и съсловни и браншови организации и съюзи, работодателски и синдикални организации, стопанските камари. А и други сдружения в отделни стопански отрасли.

Предвидено е вписването в публичен регистър към Националната агенция за приходите да бъде условие за извършване на дейности по занятие за предоставяне на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, предоставяне на услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Доколко голям проблем смятате, че е прането на пари в България? Кои биха били най-ефективните мерки срещу тази порочна практика според вас? Пишете ни в коментарите!

Нови мерки срещу прането на пари прие Народното събрание

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции