<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=127941" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Съдът видя ощ...

ТЕЦ “Марица 3” остава затворен, разпореди съдът

04 Май 2022
0 437

ТЕЦ “Марица 3” в Димитровград, който е свързан с бизнесмена Христо Ковачки, остава затворен, реши Административният съд в Хасково. В края на април регионалната екоинспекция в града спря принудително работата на топлоелектрическата централа. Мотивът – нарушения на нормите за качество на въздуха.

Собственикът на ТЕЦ “Марица 3” в Димитровград оспори наложената принудителната административна мярка от РИОСВ – Хасково. С определение Административният съд в Хасково обаче е отхвърлил искането на ТЕЦ “Марица 3” за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ), цитирано от Mediapool.

Екоминистерството затвори “черната” ТЕЦ “Марица 3”

По този начин съдът удостоверява правилността на незабавното изпълнение на мярката, издадена от РИОСВ.
ТЕЦ &#8220;Марица 3&#8221; остава затворен, разпореди съдът

Причина за мярката беше поредицата от нарушения на разпоредбите по Закона за опазване на околната среда и на условията на Комплексното разрешително, както и на предписанията, издавани от РИОСВ.

Административната мярка срещу ТЕЦ “Марица 3” – Димитровград ще остане в действие до привеждане на горивната инсталация в състояние, което не води до опасни замърсявания на околната среда и до рискове за човешкото здраве.

Превишенията на нормите за серен диоксид са предмет на дело на Европейската комисия срещу България. То е в напреднала фаза, очаква се решение на Съда на ЕС и налагане на санкции на страната ни.

Към настоящия момент ТЕЦ “Марица 3” не работи.

Единствената лицензирана и сертифицирана автоматична измервателна станция в района на Димитровград отчита, че средноденонощните концентрации на серен диоксид вече са в норма, под критичния праг от 125 микрограма на кубичен метър (µg/m3).

За 30 април и 1 май те са съответно 13 и 18 µg/m3. Критичният праг от 350 µg/m3, приложим за средночасовите измервания, също е далеч от стойностите, отчитани в последните дни. За двата дни те попадат в диапазона от 4 µg/m3 до 65 µg/m3. На 2 май се забелязва известно повишение в нивата на серен диоксид, но остават в норма. Среднодневната стойност е 71 µg/m3, а средночасовата се движи в диапазона от 8 µg/m3 до 215 µg/m3. Възможна причина за повишението е пренос на емисии от Гълъбово в резултат на североизточния вятър през периода. За сравнение, преди принудителната административна мярка за спиране на дейността на ТЕЦ “Марица 3” АД – Димитровград, само за месец април са отчетени 5 критични прехвърляния на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве.

ТЕЦ “Марица 3” остава затворен, разпореди съдът

Източник: Mediapool

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции