<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=147838" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Европарламен...

ЕП настоя България да влезе в Шенген още тази година

18 Октомври 2022
0 261

ЕП настоя България да влезе в Шенген още тази година.

Висшият орган отчита, че още през 2011 година двете държави са изпълнили всички необходими условия за прилагането на шенгенското законодателство. В резолюцията по случая се казва, че ЕП “изразява изумление” от това, че от 2011 г. Съветът на ЕС не е успял да вземе това решение, въпреки многократните призиви на депутатите и Европейската комисия.

Правилата

Прилагането в посочения срок на правилата ще означава да отпаднат проверките на пътниците по всички вътрешни граници за двете държави от началото на 2023 година. Тази година представителните власти на двете страни поканиха тази година проверяващи от ЕС да се уверят отново в състоянието на границите. Отделно от това държавите вече са изпълнили всички правни изисквания.

Европарламентът гласува за присъединяването на България към Шенген

В допълнение се казва, че приключването на процеса на оценка по Шенген за България и Румъния и готовността на двете страни да приложат изцяло шенгенското законодателство бяха потвърдени първоначално от експертите от работна група и в заключенията на Съвета на ЕС от 9 и 10 юни 2011 година.

Хърватия изпреварва България за Шенген, както стана за еврозоната

На 8 юли 2011 г. Съветът на ЕС потвърди, че са изпълнени необходимите условия за защитата на данните, охрана на въздушните, сухопътните и морските граници, полицейското сътрудничество, Шенгенската информационна система, визите.

ЕП настоя България да влезе в Шенген още тази година
Кратка справка

Шенгенското пространство представлява група от 26 европейски държави, приели Шенгенското споразумение от 1985 г. Името произлиза от мястото на сключване – люксембургското село Шенген. Почти всички държави членки на Европейския съюз прилагат споразумението с изключение на Кипър, Република Ирландия, Хърватия, Румъния и България.

Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, също прилагат шенгенските правила, въпреки че не са членове на ЕС. Пространството обхваща население от над 400 000 000 души и територия от 4 312 099 км².

ЕП настоя България да влезе в Шенген още тази година

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции