<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=168521" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Недоволствот...

БНБ: Очаква се спад на икономиката в средата на годината

08 Март 2023
0 64

БНБ: Очаква се спад на икономиката в средата на годината. Това предаде Mediapool, въз основа на четвъртия брой на икономическия преглед на БНБ за тази година.

Прогнозата на Българската народна банка сочи, че се очаква икономиката да премине към слаб спад през второто тримесечие на годината. През първото шестмесечие на 2023 година растежът на икономическата активност в България ще се понижи. А годишният растеж на реалния БВП ще продължи да се забавя.

Факторите са както продължаващото понижение на запасите в икономиката, така и очакваният по-слаб износ на стоки, предвид влошаващата се глобална икономическа активност.

Според анализа на БНБ, обстоятелствата, които най-много влияят на българската икономика, са частичната забрана за износ на нефтопродукти, произведени от руски петрол. А също така и планирани ремонтни дейности във важни за износа предприятия в страната. България има право да изнася нефтопродукти, произведени от руски петрол, само за Украйна. През миналата година износът наближи 1 милиард евро.

БНБ: Очаква се спад на икономиката в средата на годината

През третото тримесечие на 2022 г. реалният БВП се е повишил с 0.6% спрямо предходното тримесечие. На годишна база растежът на икономическата активност е продължила да се забавя и е 2.9% спрямо 3.9% през предходното тримесечие.

Потреблението на домакинствата в реално изражение е нараснала с 4.2% на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. спрямо 2.1% през предходното тримесечие. В същото време има понижаване на нормата на спестяване и силен растеж на номиналните доходи от труд. Той, от своя страна, е надвишил темпа на повишение на потребителските цени.

Отслабването на склонността на домакинствата към спестяване може да бъде обяснено с високата инфлация. Както и със запазването на номиналните лихвени проценти по депозитите на ниски равнища, се казва в анализа на БНБ.

БНБ отново вдигна основния лихвен процент

Други фактори, които подкрепяха растежа на частното потребление, са подобряването на показателя за доверието на потребителите. Още – нарастването на нетните фискални трансфери към домакинствата, както и растежът на заетостта и кредитната активност.

Потреблението на правителството по съпоставими цени се е повишило с 3.8% през третото тримесечие на 2022 г. на годишна база. Годишният растеж на правителственото потребление отразява главно по-високите публични разходи за междинно потребление и за заплати на наетите в бюджетния сектор.

Инвестициите в основен капитал през третото тримесечие на 2022 г. са се понижили с 3.3% на годишна база спрямо намаление с 11.0% през предходното тримесечие. Според оценки на БНБ спадът на общите инвестиции се дължи главно на публичния и в по-малка степен на частния сектор.

Обстоятелства, които вероятно са имали ограничаващо действие върху инвестиционната активност, са запазването на сравнително висока степен на икономическа несигурност, продължаващият недостиг на някои суровини и материали (най-вече в промишлеността и строителството), значителното поскъпване на стоките с инвестиционно предназначение, както и забавянето на изпълнението на големи публични инфраструктурни проекти.

БНБ: Очаква се спад на икономиката в средата на годината

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции