<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=198611" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: "Господарите"...

Почти всеки втори млад човек у нас няма основни умения по четене и математика

16 Септември 2023
1 297

Почти всеки втори млад човек у нас няма основни умения по четене и математика. Констатацията е на УНИЦЕФ. В техния доклад ясно се отчитат влошени образователни резултати в страната.

“Господарите” атакуват с неудобни въпроси депутатите (РЕПОРТАЖ)

Почти всеки втори млад човек у нас няма основни умения по четене и математика

Изводи

В документа се говори не смао за влошени образователни резултати. Също за отпадане от училище, увеличаване на случаите на насилие и липса на базови знания и умения.

Данните от тазгодишното национално външно оценяване разкриват влошаване на резултатите на учениците, завършващи IV клас. Което допълнително задълбочава т.нар. „образователна бедност“. Тя е измерена чрез процента на децата в края на IV клас, които не могат да четат и разбират прост текст.

Данните за учениците, завършващи VII клас, разкриват незначителен напредък по български език и среден резултат по математика.

Докладът констатира, че почти всеки втори млад човек в България няма основни умения по четене и математика. В днешния дигитален свят почти всеки втори млад човек у нас не притежава и основни дигитални умения. 

Обобщено

Въпреки че Министерството на образованието и науката отчита 40% намаление на дела на отпадналите от училище деца, все още последните данни на НСИ показват друго. Че 11,2% от децата на възраст 3-6 години и 5,7% от децата на възраст 7-10 години не посещават училище.

Данните на Министерството на образованието и науката за 2022 г., представени на съвместна конференция с УНИЦЕФ, показват увеличение на почти всички видове насилие. Включително физически, вербален и кибертормоз, които достигат над 3300 регистрирани инциденти за миналата учебна година.

Източник: Инвестор

Почти всеки втори младеж у нас няма основни умения по четене и математика

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции