<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=111056" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Херо Мустафа ...

Блъсков и “Труд” дължат близо 236 000 лева за наеми и има решение на съда, според МК

07 Декември 2021
0 4785

Блъсков и “Труд” дължат близо 236 000 лева за наеми и има решение на съда, според МК.

Административен съд – София-град намира, че нито едно от твърденията, с които се иска спиране на предварителното производство, не е подкрепено с доказателства и с две определения отхвърля искането на ,,Южен кръст” ЕООД за спиране на предварителното изпълнение, съобщиха от Министерство на културата и уточняват, че неустойките и невъзстановените консумативи от страна на дружеството “Южен кръст” ЕООД – фирма на издателя на в. “Труд” Петьо Блъсков, са в размер на  235 794,05 лева към настоящия момент.

Полиция влезе в редакцията на вестник “Труд” (снимки)

Вчера полиция влезе в редакцията заради неплатените сметки към Министерството на културата, собственик на помещенията. Главният редактор на всекидневника Петьо Блъсков и журналисти обявиха гражданско неподчинение. Официалната причина е прекратен договор за наем, а неофициалната, според Петьо Блъсков, е политически натиск.

Блъсков и "Труд" дължат близо 236 000 лева за наеми и има решение на съда, според МК
Снимка: БулФото

В тази връзка от МК съобщават днес пълната хронология по казуса с дължимите неустойки от страна на “Южен кръст” ЕООД към държавата като посочват, че разрешаването му започва още през юли тази година, а задълженията на фирмата се трупат от 2012 г.

Ето и хронологията по казуса, представена от МК, без редакторска намеса:

“На 12.07.2021 г. Министерството на културата е изпратило до ,,Южен кръст” ЕООД едномесечно предизвестие за прекратяване на два договора за наем, поради неплащане на двумесечни наемни вноски и/или консумативи. Предизвестието е получено с обратна разписка на 14.07.2021 г.

Друго нарушение на договора е преотдаване на помещенията, при положение, че има изрична забрана за това. Помещенията са необходими за настаняване на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), тъй като сградата е построена изрично за тях.

С писмо от 11.08.2021 г. МК информира ,,Южен кръст” ЕООД, че на 16.08.2021 г. предстои предаване и приемане на помещенията.

На 14.10.2021 г. ,,Южен кръст” ЕООД са уведомени от МК, че на 22.10.2021 г. ще се извърши ново предаване и приемане на помещенията. На последната дата служители на МК съставят Констативен протокол, с който удостоверяват отказа на фирмата да освободи помещенията.

На 27.10.2021 г. МК отправя искане до областния управител за откриване на административно производство по реда на Закона за държавната собственост. На тази база на 12.11.2021 г. областният управител издава заповед за изземване на недвижими имоти, в която е определен срок за доброволно освобождаване до 17 ч. на 26.11.2021 г. В случай, че имотът не бъде освободен доброволно, се насрочва предварително изпълнение по административен ред на 06.12.2021 г. от 10 ч., което да се извърши от комисия от служители на областна управа.

Заповедта на областния управител е обжалвана пред Административен съд – София-град, като в нея е инкорпорирано искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, по което съдът дължи незабавно произнасяне.

Съдът намира, че нито едно от твърденията, с които се иска спиране на предварителното производство, не е подкрепено с доказателства и с две определения отхвърля искането на ,,Южен кръст” за спиране на предварителното изпълнение.

Дружеството “Южен кръст” ЕООД дължи неустойки за неплатени в срок наемни вноски, както следва:

I. По договор № РД11-00-14/12.03.2012 г. – 45 784, 87 лв.

II. По договор № РД11-00-216/09.10.2015 г. – 49 757, 14 лв.

Общата дължима неустойка по двата договора е в размер на 95 542, 01 лв.

Дружеството има неплатени консумативи в размер на 133 108, 81 лв., натрупани през периода октомври 2015 г. – ноември 2018 г., които и до момента не са платени.

Консумативи за септември и октомври 2021 г. по фактури 4171/29.10.2021 г. и 4178/30.11.2021 г., съответно – 2046, 53 лв. и 5096,70 лв.

Към настоящия момент неустойките и невъзстановени консумативи от страна на дружеството “Южен кръст” ЕООД са в размер на 235 794,05 лева.

Министърът на културата и екипът му смятат, че независимите частни и свободни медии би трябвало да зависят от своите читатели, зрители, слушатели, а не системно да ощетяват държавата”, пише в обяснение по казуса Министерство на културата.

 Блъсков пристигна с камиони и хамали пред редакцията

Междувременно днес собственикът на в. “Труд” Петьо Блъсков пристигна с камион и хамали, които да натоварят вещите от редакцията. Блъсков се оплака, че няма достъп до редакцията и не го пускат на бариерата, чака хора от Областната администрация. Все още няма и достъп до сайта на вестник “Труд” след снощната хакерска атака. 

АЕЖ застана зад решението на МК

Ненамесата на държавата в свободата на словото се изразява и в нетолерирането и неосигуряването на привилегировано отношение на едни медии за сметка на другикоментира Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти по повод казуса с труд.

Според Радев в последните години сме били свидетели именно на такава ситуация – на толериране на медии с проправителствена ориентация: “Когато това отношение се прекрати, тези медии се опитват да представят това като атака спрямо свободата на словото, което не е така.”

Иван Радев смята, че случилото се вчера е дало възможност на медията да се постави в ролята на жертва.

“Никоя медия няма право да ползва държавна собственост на нисък наем”, категоричен е Радев.

Блъсков и "Труд" дължат близо 236 000 лева за наеми и има решение на съда, според МК

В този дух е и официалната позиция на Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) по казуса с Блъсков и в. “Труд”.

“Свободата на словото не предполага привилегии за определени медии, които да се ползват с преференциално третиране, от достъп до пресконференции, интервюта, до ползване на държавни имоти срещу символичен наем, реклами, фондове и.т.н.”, сочи позицията на АЕЖ, заявена днес след проучване на казуса.

“За съжаление, през последните години виждаме, че близки до властта медии са получавали подобно привилегировано отношение, а когато то бъде прекратено, обикновено се прави опит това да се представи като репресия и да се представи като заплаха за свободата на словото. Само че, ако дадена медия е получавала по-благоприятни условия от държавата или от дадена община, това е точно обратното на мечтаната ненамеса на държавата в медиите. Затова и прекратяването на тези условия не може да се разглежда като заплаха за свободата на словото, а напротив, това е условие за справедливо третиране на медийния сектор. Както другите медии си плащат наемите и консумативите, това трябва да важи за всички. В същото време всяко действие на властта, което засяга медии, трябва да е добре преценено, да е съразмерно и да не дава основания за съмнение, че се атакува свободата на словото”, посочват още от Асоциацията на европейските журналистити.

Блъсков и “Труд” дължат близо 236 000 лева за наеми и има решение на съда, според МК

Източник: Dir.bg, АЕЖ

Снимки: БулФото

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции