<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=152164" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: В София (обла...

Бумащина и неясноти около компенсациите за неприети в детските градини (РЕПОРТАЖ)

23 Ноември 2022
8 1891

Бумащина и неясноти около компенсациите за неприети в детските градини – за такъв проблеми сигнализираха родители, опитали да кандидатстват за обещаните компенсации. Повече по случая гледайте в репортажа на Виктория Симеонова и оператора Йохан Вирт.

Сигналът

През пролетта депутатите гласуваха промени в наредбата за получаване на компенсации за неприетите деца в детски градини и ясли, според които такива ще се полагат на всички. Ето и какви документи се изискват според въпросната наредба:

Родителите, които желаят да получат компенсиране при условията и по реда на това постановление за извършените от тях разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, подават заявление по образец съгласно приложение № 1 в общината по настоящия адрес на детето.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране.

(3) Общината извършва проверка за наличието на условията на чл. 3 към датата на подаване на заявлението и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите.

(4) Когато не са налице условията по чл. 3, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава мотивиран отказ за компенсиране на разходите, който може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Уви, в много общини са опитали да изискват и присъствена бележка за присъствията на детето в частното детско заведение. На места дори и бележка от работодател, че родителите наистина работят. Антонина Кенова от Инициатива за иновативна и достъпна образователна система коментира, че това е практика в различни общини в цялата страна.

Бумащина и неясноти около компенсациите за неприети в детските градини (РЕПОРТАЖ)

Проблемът

В крайна сметка тези нови изисквания водят до това родителите да се чудят дали наистина такива компенсации ще бъдат достъпни. Не е ясно и какво отношение имат към компенсациите присъствията на децата. Реално родителите заплащат пълна такса, независимо дали детето посещава градина, или не. В същото време общините се опитват да намалят и без това недостатъчния размер на компенсациите.

В свое писмо до общините от МОН казват, че няма изискване за документ за присъствие. Но не успяват да извършат ефективен контрол защо някои общини продължават да изискват такъв документ.

Ето защо ние ще потърсим представители на МОН, за да изяснят случващото се. Междувременно очакваме сигналите ви за всякакви злоупотреби, измами и корупция само на gospodari.com.

Бумащина и неясноти около компенсациите за неприети в детските градини

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции