<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=146489" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Мощният ураг...

С 844 000 души се е стопило населението на България, сочат данните на НСИ

03 Октомври 2022
1 468

С 844 000 души се е стопило населението на България, сочат данните на НСИ.

Преброяването от септември 2021 година показва, че в страната ни живеят 6 519 789 души. За сравнение, при предишното преброяване през 2011 година броят им е бил 7 364 570 души.

Населението на България е намаляло до 6,5 милиона души, според “Преброяване 2021” (видео)

Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление на година се увеличава от 0,7 на сто през периода 2001-2011 г. на 1,2 през периода 2011-2021 година. От НСИ обобщават факторите за това във високата смъртност, ниската раждаемост и емиграцията на активните хора в чужбина.

Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 124 290 души, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286), показват още данните на НСИ.

Област Видин е изгубила почти 25% от населението си

В четирите най-големи области живее 41,7 процента от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408 души, или 1,2 на сто от населението на страната.

С 844 000 души се е стопило населението на България, сочат данните на НСИ

Остават големи и различията в броя на населението по общини. В 83 общини преброеното население е под 6 000 души и в тях живее 4,7 процента от населението на страната. Осем общини са с население над 100 000 души или 40,2 на сто от населението на страната. Най-голям е броят на общините с население от 10 000 до 20 000 души – 62, и относителният дял на населението в тях е 13,7 процента.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, в и над трудоспособна възраст.
С 844 000 души се е стопило населението на България, сочат данните на НСИ
БулФото

В трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. са 3 815 000 души – или 58,5 процента, допълни директорът на Дирекция “Демографска и социална статистика” в НСИ Магдалена Костова. Мъжете са 1 997 000, а жените – 1 818 000. Населението над трудоспособна възраст е 1 726 000 души – 26,5 процента, а под трудоспособна възраст 979 000 души или 15 процента от населението на страната.

В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6% за област София (столица) до 31.5% за област Видин. Делът на населението в активна възраст (15 – 64) е най-висок в област София (столица) – 65.8% от населението на областта.

Най-висок е делът на младото население в областите Сливен (18.7%), Бургас (15.3%) и
Ямбол (15.0%), а най-нисък е в Смолян (11.0%), Видин (11.5%) и Габрово (11.7%).

Най-малко млади хора “заместват” излизащите от трудоспособна възраст хора в Смолян и Кърджали. Там съотношението между младежите на възраст 15-19 г. и хората между 60-64 в предпенсионна възраст е 41 / 100. Най-благоприятен е този коефициент в Сливен (79), Варна (71) и София-столица (70).

Могат ли забавените резултати от преброяването да лишат София от над 10 нови депутатски места?

Данни на база гражданство

Към 7 септември 2021 г. 99,1 процента са с българско гражданство. Към 0,5 процента са с двойно гражданство – българско и друго. Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в страната, са 10 549 – или 0,2 процента от населението. Преобладаващата част от тях са граждани на Германия, Гърция, Италия, Полша и Румъния. Гражданите на трети страни са 49 453 – или 0,7 процента, като 35,3 от тях са граждани на Руската федерация, като следват гражданите на Украйна, Обединеното кралство, Турция и Сирия.

Почти всеки трети чужденец живее в София. Останалите са разпределени в областите Варна, Бургас и Пловдив.

С 844 000 души се е стопило населението на България, сочат данните на НСИ

Прочети повече Прочети малко

Коментари

  • Майната ВИ

    03 Октомври 2022

    Лъжливи данни в една лъжлива кочина! Лично познавам над 15 човека живеещи в чужбина които обаче се смятат за живеещи в България! Според закона за адресната регистрация (копиран от Русия!) постоянното местожителство не може да бъде другаде освен в България! В напият блок преброител не се вястнал! Как ни преброиха??

Реакции