<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=134029" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Приеха актуа...

Вижте какво е разписно в новия бюджет (видео)

16 Юни 2022
0 437

Народното събрание прие актуализацията на държавния бюджет на първо четене. Според него се предвижда увеличение на новия дълг с 3 млрд. лева, нулева ставка на хляба, намаляване на ДДС за парното и газа. Бюджетът беше приет на първо четене със 133 гласа “за” и 103 “против”.

Приеха актуализацията на държавния бюджет на първо четене

ЦИК официално обяви кой колко депутатски места получава в 47-ото НС
Основните акценти в актуализацията на бюджета са свързани с антикризисните мерки.

Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев при представянето на първо четене на законопроекта за промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г.

В изказването си министър Василев обясни, че от една страна предложените промени целят да се подпомогнат доходите на хората и фирмите, от друга – мерките са свързани с намаляване на данъчни и акцизни ставки. Той изброи намаляването на данък добавена стойност на хляба, компенсацията от 25 стотинки за всеки литър бензин, пропан бутан, метан и дизел за гражданите. Василев каза, че има увеличени средства за подпомагане на селскостопанските производители с цел да се намали увеличението на цените при по-високите разходи, които те имат.

В антикризисните мерки са предвидени са различни по характер инструменти и механизми на подкрепа.

В т.ч. увеличение на размера на данъчното облекчение за деца, въвеждане на нулева ставка на ДДС за доставката на хляб за срок от една година, компенсация за физическите лица, крайни потребители на горива, освобождаване от акциз на електрическата енергия и природния газ, намаляване на ставката на ДДС за доставките на природен газ и на централно отопление, намаляване на размера на законната лихва при забава при физическите и юридическите лица.

На какво залага предложената актуализация на държавния бюджет.

Очаква се през 2022 г. реалният растеж на БВП на България да е 2,9 на сто – понижение спрямо прогнозата, с която бе приет Законът за държавния бюджет за 2022 г. В същото време очакванията за растежа са леко повишени спрямо пролетната прогноза поради отчетеното добро представяне на икономиката през първото тримесечие. Според експресните оценки на Националния статистически институт БВП е нараснал с 4,5 на сто (сезонно изгладени данни) през първото тримесечие спрямо същия период на 2021 г.

За 2022 г. се очаква броят на заетите да отбележи ръст от 1,7 на сто, което ще бъде обусловено от икономическия ръст, но също и от потока украински бежанци към страната, като част от тях се очаква да се включат на българския пазар на труда. Безработицата се предвижда да се понижи до 4,5 на сто през 2022 г.

Очаква се инфлацията в края на 2022 г. да достигне 11,6 на сто.

Водещ “принос” за това ще имат храните, чието поскъпване ще се ускори до 23,9 на сто на годишна база през декември. Цените на услугите ще се повишат с 9,8 на сто в края на 2022 г., на неенергийните нехранителни стоки – със 7,1 на сто, а при транспортните горива се очаква забавяне на темпа до 13,9 на сто в края на годината.

Със законопроекта е предложено увеличение на максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2022 г., от 7,3 млрд. лв. на 10,3 млрд. лв., като допълнително набраните средства ще послужат за префинансиране по падежиращия държавен дълг в началото на следващата година. Максималният размер на държавния дълг към края на 2022 г. е увеличен съответно от 35,5 млрд. лв. на 38,5 млрд. лв. или 25,6 на сто от прогнозния БВП за 2022 г. Според МФ страната ни остава с третия най-нисък дълг в ЕС (след Естония с 18,1 на сто и Люксембург с 24,4 на сто).

Мерки на данъчната политика, залегнали в антикризисния пакет:

Освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ, като мярката ще бъде реализирана чрез изготвяне на нотификация до Европейската комисия и промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Бюджетният ефект за 2022 г. е със 159 млн. лв. по-малко приходи от акцизи.

За срок от една година се предвижда прилагането на намалена ставка на ДДС от 9 на сто за доставки на централно отопление и природен газ. Планира се мярката да се прилага от 1 юли и тя ще струва на бюджета съответно 15 млн. лв. и 50 млн. лв.

Въвеждане на нулева ставка на ДДС за доставка на хляб за една година от 1 юли. Бюджетният ефект за 2022 г. е загуба в размер на 60,9 млн. лв.

Премахване прилагането на намалената ставка на ДДС за бира и вино, като част от ресторантьорски и кетъринг услуги, което беше временна мярка, свързана с пандемията. Предвижда се за тези доставки да се прилага отново стандартната ставка на ДДС в размер на 20 на сто. Така се очакват с 9,8 млн. лв. повече приходи от ДДС за 2022 г.

Намаляване на размера на законната лихва от ОЛП+10 на сто на ОЛП+8 на сто. Предвижда се да се прилага от 1 юли, а бюджетът ще загуби 13 млн. лева за тази година.

Увеличаване размера на данъчните облекчения за деца: за едно ненавършило пълнолетие дете – от 4500 лв. на 6000 лв. годишно, за две деца – от 9000 лв. на 12 000 лв., за три и повече – от 13 500 на 18 000 лв., и на данъчното облекчение на деца с увреждания (от 9000 лв. на 12 000 лв. годишно), както и въвеждане на възможност за авансово ползване за 2022 г. на двете данъчни облекчения. Мярката се предвижда да се прилага от 1 януари 2022 г. Тя ще струва на бюджета 230 млн. лева за тази година.

Wвеличаване на акциза на цигари, тютюн за пушене, пури и пурети, нагреваеми тютюневи изделия и наргилета, както и въвеждане на акцизна ставка за течностите в електронните цигари. Мярката има за цел да осигури минимално, поетапно и балансирано увеличаване на акцизните ставки за четири последователни години.

Заложено е компенсиране на крайни потребители на горива.

Физически лица, които ползват за собствени нужди бензин и газьол (дизел), без добавки втечнен нефтен газ (LPG или пропан-бутан) и природен газ (метан). Предвижда се компенсацията да е с 0,25 лв./литър. Мярката ще се прилага за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. и ще струва 150 млн. лв. на бюджета.

Източник: Dir.bg

Видео: bTV

Вижте какво е разписно в новия бюджет (видео)

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции