<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=131370" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Владимир Пут...

Шок за икономиката ни заради войната в Украйна прогнозира Standard & Poor

29 Май 2022
0 422

Шок за икономиката ни заради войната в Украйна прогнозира Standard & Poor.

Военният конфликт в Украйна ще причини шок на българската икономика. Той ще забави реалния растеж на брутния вътрешен продукт на страната тази година до 1,6 %.

Владимир Путин предупреди Германия и Франция

Шок за икономиката ни заради войната в Украйна прогнозира Standard & Poor

Това прогнозира международната рейтингова агенция Standard & Poor Global Ratings (S&P).

За сравнение, през ноември миналата година агенцията излезе с очаквания за ръст на икономиката ни през 2022 г. до 4,3 %. Съгласно новата прогноза, влошаване се очаква и за още един важен показател – бюджетният дефицит ще се удвои до 5 % от БВП.

Балансите

Силните външни и фискални баланси на България ще помогнат за смекчаване на задаващия се икономически шок. А стабилният приток на трансфери от Европейския съюз (ЕС) ще подкрепи растежа в средносрочен план. Това смятат анализаторите на рейтинговата агенция.

Това дава основание на Standard & Poor Global Ratings (S&P) да потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB/A-2’.

Перспективата пред рейтинга остава стабилна като отразява очакванията на S&P, че българската икономика няма да претърпи големи външни или фискални дисбаланси. Това пък съобщават от пресцентъра на Министерството на финансите.

По-скоро шокът върху икономиката по линия на военния конфликт ще бъде временен и икономическият растеж ще се засили от 2023 г. Той ще е подкрепен от притокa на трансфери от ЕС.

S&P очакват това да ограничи нарастването на консолидирания държавен дълг, който ще остане нисък в международен план.

Инфлацията

Според S&P българската икономика ще бъде засегната от конфликта в Украйна поради високата инфлация. Тя ще доведе до намаление на разполагаемия доход. Също до по-ниско доверие на бизнеса и потребителите в България, както и вторични ефекти, произтичащи от по-ниската икономическа активност на най-важните търговски партньори на страната в ЕС.

От рейтинговата агенция оценяват, че ситуацията, свързана с прекъснатите доставки на газ от Русия за България, остава управляема. Това е така поради продължаващите усилия за диверсификация на доставките и оставащите запаси от газ, които са ниски, но все пак достатъчни.

Въпреки това S&P считат, че високите и растящи нива на инфлация представляват предизвикателство за правителството. Увеличава се натискът върху публичните финанси. Но нетният държавен дълг остава под 20 % от БВП и осигурява достатъчно пространство за провеждане на политика.

Рисковете

S&P отбелязват също, че външните рискове са управляеми. Въпреки нарастващите дефицити по текущата сметка на фона на покачващите се цени на храните и енергията. А и бавното възстановяване в туристическия сектор. От рейтинговата агенция очакват, че до 2025 г. притокът на средства от предишната и настояща Многогодишна финансова рамка на ЕС ще осигурят солидна основа за укрепване на икономическия растеж. Тук добавяме и допълнителните средства по новия инструмент „Следващо поколение ЕС“,  

Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг при присъединяването на България към еврозоната. Както и при съществено подобрение на баланса по текущата сметка.

S&P биха понижили рейтинга, ако военният конфликт в Украйна доведе до ограничаване на икономическия растеж на България в средносрочен период. 

Шок за икономиката ни заради войната в Украйна прогнозира Standard & Poor

Източник: сп. “Мениджър”

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции