<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=104750" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Комисията по ...

Здравното министерство: България прилага ваксини с удължен, а не с изтекъл срок на годност

25 Октомври 2021
0 2003

България прилага ваксини с удължен, а не с изтекъл срок на годност се казва в позиция на Здравното министерство, цитирана от Dir.bg.

При изпълнението на Националната ваксинационна кампания срещу COVID-19 в България се прилагат единствено ваксини, чиито срок на годност е в съответствие с разрешението им за употреба.

На 10 септември 2021 г., след извършена оценка от Европейската агенция по лекарствата, в Европейския съюз (ЕС) беше одобрен нов срок на годност за COMIRNATY (“Пфайзер” – бел. ред.) при условия на съхранение при свръхниска температура. Продуктовата информация е актуализирана с новия срок на годност за замразен флакон. Той е удължен от 6 месеца на 9 месеца. Условията на съхранение остават непроменени (-90 градуса C до -60 градуса C). Опаковките със срок на годност върху етикета от юни 2021 до март 2022 могат да продължат да се използват 3 месеца след този срок. Това важи ако са били спазени условията на съхранение при -90 градуса C до -60 градуса C, посочват от МЗ.

Увеличават срока на годност на вече произведени ваксини срещу Covid-19 на Pfizer (видео)

Здравното министерство: България прилага ваксини с удължен, а не с изтекъл срок на годност

На всички флакони със срок на годност след март 2022 вече ще бъде отразен новият 9-месечен срок на годност. За всички ваксини, на които срокът на годност е изтекъл към момента, е извършено бракуване. Предстои им унищожаване в съответствие с НАРЕДБА номер 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването на лекарствените продукти, издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.43 от 25 май 2018г., изм. ДВ. бр.111 от 31 декември 2020 година., съобщиха от ведомството.

Здравното министерство: България прилага ваксини с удължен, а не с изтекъл срок на годност

Източник: Dir.bg

Здравното министерство. България. Прилага ваксини. С удължен, а не с изтекъл срок на годност. Здравното министерство. България. Прилага ваксини. С удължен, а не с из текъл ср ок на го дност

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции