<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=140612" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Бой между гру...

Румънци са се къпали в едно от Седемте рилски езера (видео)

10 Август 2022
0 3956

Румънци са се къпали в едно от Седемте рилски езера. Те са заснети от служител на Националния парк при навлизане в едно от езерата.

Според информацията служителят им направил забележка и ги е предупредил, че ще трябва да платят глоба. Туристите обаче се държали арогантно и напуснали мястото, без да предоставят данните си. Затова все още тяхната самоличност се установява.

Как за месеци се разруши алеята при Седемте рилски езера? (видео)

Румънци са се къпали в едно от Седемте рилски езера (видео)
Снимка: iStock

“Доста туристи не се държат по най-учтивия начин към служителите на „Паркова охрана“. Това са длъжностните лица, които са отговорни да съблюдават спазването на режимите и нормите в защитената територия. Правят забележка на румънски туристи, навлезли в езерата, да излязат от езерата, но отсреща получават нагло поведение. Туристите отказват да дадат своите документи за самоличност и своевременно напускат територията на езерата”, заявява Стефан Кирилов от Национален парк „Рила”.

За установяване на самоличността им ще се търси съдействие и от Външното министерство.

Какво става със Седемте рилски езера?

Седемте рилски езера са популярна високопланинска туристическа дестинация. Те са разположени на територията на Национален парк „Рила“ и попада в обхвата на защитена зона „Рила“ от европейската екологична мрежа Натура 2000, което му придава стойност на природно наследство.

Редица научни изследвания обаче вече алармират за настъпващи негативни промени в екологичното състояние на езерата. Научната конференция по повод 30 години от обявяването на Парка, която се състоя на 3 юни 2022 г. още веднъж потвърди, че езерата са застрашени от постепенно заблатяване и изчезване, посочват от Национален парк “Рила”.

Всички научни проучвания в района ясно посочват, че промените в екологичното състояние на езерата през последните две десетилетия се дължат на интензивния туризъм.  В резултат на това се формират множество нерегламентирани пътеки, преминаващи през откритите поляни.

Интересен е фактът, че най-силно засегнатите езера не са най-силно посещаваните от туристите като Бъбрека, Окото и Сълзата. Пътеките, които водят до тях, попадат във водосбора на по-ниските Близнака, Трилистника и Рибното езеро. Поради тази причина последните три са в най-лошо състояние към момента.

Румънци са се къпали в едно от Седемте рилски езера (видео)
Снимка: iStock

До какво води всичко това?

Всичко това води както до затлачването на езерата и до увеличаване на притока на допълнителни хранителни вещества, създаващи условия за развитие на нетипична растителност, която също допринася за заблатяването.

Заключението и на учените и на хората, работещи в практиката е, че за да се спасят езерата и да се спре заблатяването, трябва да се ограничи действието на двата основни фактора, които въздействат негативно. Интензивният туристопоток причинява ерозия, която води до свличане на земни маси в езерата. А органичните замърсители в циркуса водят до повишена еутрофикация.

Увеличеното присъствие на туристи в района на циркуса води до изключително интензивно засилване на негативните въздействия и съкращава значително естествените процеси.

Какво може да се направи?

Ако искаме да спасим езерата, без да се налагат крайни мерки като ограничаване на достъпа, трябва всички посетители в района да проявят отговорност и да намалят своето въздействие върху екосистемите.

Източник: NOVA

Видео: Bulgaria On Air

Румънци са се къпали в едно от Седемте рилски езера ВИДЕО

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции